Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med kritiska ögon - kolla källan så du inte blir lurad.

Skapad 2021-03-14 15:17 i Östra skolan Falun
Syftet med arbetsområdet är att öva på att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt därför lär vi oss vad detta förhållningssätt innebär och hur man använder sig av det.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Språkliga strukturer och följa språkliga normer och, söka information från olika källor och värdera dessa. Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala medier.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Samtala i helklass och i mindre grupper om ett kritiskt förhållningssätt, vad innebär det?
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar ha diskussioner, titta på film och granska olika typer av texter.
 • Titta på serien "Är det sant" från Utbildningsradion. Diskutera efter varje avsnitt vad filmen menade och hur vi ska tänka.
 • Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala medier (tex facebook)
 • I ämnet svenska kommer du att få lära dig att skriva ett referat.
 • Vi kommer även att läsa och diskutera utifrån andra läromedel.

 

 

Bedömning

Viktiga begrepp kring massmedia och reklam. (media, massmedia, budskap, källa, källkritisk, primär källa, sekundär källa, tryckfrihet, yttrandefrihet, kommersiellt) Du bedöms i hur väl du kan använda begreppen i olika sammanhang

Veta vad "att vara källkritisk" är och kunna kritiskt granska olika typer av texter. 

Vad är reklam? Skillnaden på reklam och information

Kunna vanliga rättigheter och skyldigheter på nätet, du bedöms i hur du kan motivera varför de finns, vilken nytta de gör.

Veta hur man kan ta reda på budskap, syfte och avsändare i olika massmedier.

Hur ska vi uppföra oss på t ex Instagram och Facebook? Vilka lagar och regler gäller? Du bedöms i hur väl du kan resonera kring dessa, ge exempel, värdera.

Du ska också skriva ett referat i ämnet svenska och då bedöms du väl du kan återberätta, att du är opartisk och hur du använder så kallade referatmarkörer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: