Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ana y Enrique - el primer dia del colegio - Den första skoldagen

Skapad 2021-03-14 15:17 i Söraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Det är första skoldagen, läraren ger alla elever i uppdrag att presentera sig för den andra som sitter brevid.

Innehåll

Läsa 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att:
• läsa och analysera  andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

Du kommer att få…
• lära dig läsa och förstå olika slags texter.
Detta kommer vi att bedöma:
• att du kan läsa och förstå olika slags texter

• att du kan skriva olika slags texter
• att du kan skapa texter med hjälp av ord och bild.
• att du kan bearbeta dina texter
• att du kan ge och ta emot respons
• att du kan skriva läsligt för hand
• att du kan skriva med hjälp av en dator
• att du kan dela in texter i stycken så de blir lättare att läsa
• att du har kunskap om ord, stavningsregler och grammatik
• att du kan skriva meningar med huvudsats och bisats
• att du kan använda sig av ordböcker
• din muntliga och skriftliga aktivitet under lektionstid
• läsförståelsen genom ett test
• dina egna skrivna texter med olika syften
• resultaten på förhör, skriftliga och muntliga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: