Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fullersta RO Tema Sverige

Skapad 2021-03-14 16:42 i Stenmoskolan Huddinge
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor jag?
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Svenska Bild SO (år 1-3)
Tema Sverige: Sverige är vårt land, landet vi bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Var bor vi och var i Sverige ligger det? Var i Sverige har du varit? Hur ser det ut i Sverige? Vilken natur finns det? Vilka djur bor i Sverige? Hur ser det ut på olika platser runt om i landet? Vad heter Sveriges största sjö? Vi kommer att rita kartor och lära oss om Sveriges olika delar, hur det ser ut och vilka som bor på olika platser.

Innehåll

Tema Sverige - SO och NO

Syfte: 

Geografi: Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor.

Centralt innehåll:

Vi kommer lära oss mer om:

Naturen i Sverige

Platser i Sverige och kartan

De stora rovdjuren och andra vilda djur som bor i Sverige.

Arbetssätt/arbetsform:

Vi kommer att arbeta med:

Sverigekartan: Vi kommer se var olika platser ligger. Du kommer få träna på att hitta på kartan och Sveriges geografi på olika sätt. Vi kommer repetera väderstrecken. Du kommer få färglägga en Sverigekarta. Med hjälp av NE läromedel.

Läsförståelse: Fakta om Sverige i NE läromedel

Ordförståelse: Du ska lära dig förklara orden kust, skärgård, hav, sjö, åar, floder, älvar, berg, fjäll, barrskog, lövskog, slätter, ängar, stad

Du kommer få söka fakta om vilda djur i Sverige, skriva faktatexter och presentera ditt djur för klassen.

Du kommer få läsa om och rita några svenska vårblommor.

Du kommer få rita Sveriges nationalblomma: liten blåklocka.

Du kommer att lära dig om Sveriges natur i olika delar av landet.

Kunskapskrav och bedömning:

Kunskapskrav:

Du ska kunna:

 • förklara vad de olika färgerna på en karta betyder
 • beskriva något som kännetecknar en stad, landsbygd, fjäll, skog, kust och hav
 • namnge Sveriges huvudstad 
 • skriva en faktatext om ett vilt djur i Sverige
 • presentera ditt djur för klassen
 • några svenska vårblommor
 • rita en liten blåklocka

Du visar vad du kan genom:

 • att delta och vara aktiv på lektionerna
 • att kunna uttrycka dig både skriftligt och muntligt
 • jobba med din lärkamrat

Bedömning
Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång, både i det arbete du gör enskilt och i grupp.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: