Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2021-03-14 16:49 i Österledskolan Halmstad
Religion med fokus hinduism och buddhism.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under detta arbetsområde kommer vi att studera de två världsreligionerna hinduism och buddhism. Kan det finnas fler gudar inom en och samma religion? Hur ser man på återfödelse? Hur skall man leva livet för att slippa återfödas? Dessa frågor kommer vi prata och läsa om under detta arbetsområde.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism. Vi kommer även att jämföra dessas två religioner med varandra.

Undervisningens innehåll

Du kommer att läsa texter, se på filmer och diskutera kring de två religionerna samt arbeta med enskilda uppgifter. 

Bedömning

Du visar dina kunskaper om de två religionerna antingen genom en skriftlig inlämning, eller genom ett skriftlig/muntligt prov.

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om religionen
Du har kunskaper om hinduism och buddhism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Likheter - skillnader
Du resonerar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett väl utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Samband religion - samhälle
Du kan med enkla samband och till viss del underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: