Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6

Skapad 2021-03-14 16:57 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället./ Lgr11

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Rörelse:

 • Boll
 • Styrka och kondition
 • Dans och rörelse till musik
 • Uteidrott

Hälsa och livsstil:

 • Ord och begrepp
 • Förebyggande av skador
 • Säkerhet och hänsynstagande

Friluftsliv och utevistelse

 • Orientering
 • Allemansrätten
 • Hantera nödsituationer

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer arbeta enskilt och tillsammans i grupp. Vi kommer under terminen varva praktik, teori, samtal och diskussioner i aktiviteterna nedan.

Boll:

Volleyboll:

 • Träning av grundslagen i volleyboll.
 • Genomgång av spelets idé och regler. 
 • Smålagsspel där grundslagen och regler används.

Ord och begrepp:

 • Grundslag:
  • Fingerslag
  • Bagger
  • Serve
  • Bagger
 • Rotation

Styrka och kondition:

 • Genomgång och praktisk träning på olika former av styrke- och konditionsövningar i tex HIT, Tabata, cirkelträning.
 • Genomgång och praktisk träning hur du genomför enkla styrkeövningar med rätt teknik.
 • Genomgång och samtal kring hur pulsen påverkas vid träning samt vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet
 • Ord och begrepp enligt delat dokument i Classroom.

Dans och rörelse till musik:

 • Träningsprogram till musik

Orientering:

 • Kartans färger.
 • Karttecken och symboler
 • Orientera efter karta i känd terräng.
 • Ord och begrepp:
  • Väderstreck
  • Passa kartan.
  • Tumgrepp
  • Karta
  • Start, mål och kontroll
  • Ledstång

Allemansrätten:

 • ttigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Val av klädsel och utrustning vid utevistelse.

Uteidrott:

 • Genomgång av och prova olika spel och lekar som tränar taktik, strategi och samarbete.

Hantera nödsituationer, säkerhet och hänsynstagande:

 • Bad, båt och isvett. Vad detta innebär och hur du ska agera.
 • Säkerhet och förebyggande av skador när du idrottar så du inte skadar dig själv eller andra.

Samtal:

 • Vi kommer kontinuerligt genomföra samtal och resonemang hur olika aktiviteter påverkar din hälsa och livsstil.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 Genom att du:
- Deltar i de praktiska och teoretiska momenten.
- Deltar i samtal, diskussioner och för resonemang kring hur olika aktiviteter påverkar din hälsa och livsstil.

 

Du kommer att bedömas i hur väl du:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Du visar det genom att du deltar och anpassar dina rörelser bra till de rörelseaktiviteter vi gör exempelvis volleyboll,idrotter utomhus, dans med mera.

• Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Du visar det genom att du deltar i samtal vi har i olika arbetsområden t ex  volleyboll, kondition och orientering.

• Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Det visar du genom att du deltar i aktiviteter utomhus på olika underlag och i olika väder.

Orientering: Du kan kartans färger, karttecken och symboler.

Du använder och kan förklara ord och begrepp som tillhör orientering t.ex. väderstreck, passa kartan.

Du orienterar efter karta i känd terräng.

Du kan förklara vad Allemansrätten är och kan ett flertal regler.

Du vet vilken utrustning och kläder du behöver vid utevistelse.

• Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Du visar det genom att du i både ord och i handling visar hur du ska göra så du inte skadar dig själv eller andra vid lek, spel eller när vi arbetar med styrka.

Du kan Bad, Båt och Isvett och vet vad detta innebär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: