Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMBAND 8C vt 2021 CA

Skapad 2021-03-14 17:24 i Gränbyskolan Uppsala
Samband Kapitel 4 - Matte Direkt åk 8
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig tolka och beskriva olika typer av samband.

Innehåll

Preliminär planering matematik 8C vt 2021

·       Kapitel 4 samband

·       Vecka 9- 12

·       TIPS! Webbmatte.se

Du visar dina kunskaper under lektionstid, samt genom två särskilda bedömningstillfällen:

·       E-test (i stället för diagnos)

o   tors v 11 (18 mars)

·       Bedömningsuppgifter (ECA)

o   Ons vecka 12 (24 mars)

Vecka

Ämnesmål

Begrepp

Boken

Länkar

Övrigt  (LÄXDAG TORSDAGAR)

9

·       Samband

·       Linjära samband

·       Fler linjära samband

x- axel

y- axel

tabell

diagram

graf

formel

linjära samband

origo

 

Lilla boken s 3-7

Blå s. 152- 157

Grön s. 138- 143

Röd s. 162- 163

Arbetsblad 4:7

 

Arbetsblad 4:1- 4:3

Sammanfattning s. 170

Verktygslådan s. 293

 

Rita koordinatsystem (6:16)

 

Studi.se- Punktens koordinater (4:22)

 

Linjära samband (4:27)

Läxa – välj själv vilka uppgifter du behöver öva på (algebra kap 3? Eller Arbetsblad kap 4)

10

·       Fler linjära samband

·       Proportionalitet

·       Samband med hastighet

x- axel

y- axel

tabell

diagram

graf

formel

linjära samband

proportionalitet

origo

 

Lilla boken s 7-11

Blå s. 156- 160

Grön s. 143- 146

Röd s. 162- 163

Arbetsblad 4:8

 

Arbetsblad 4:4

Uppslaget sid 149 ”Arbeta tillsammans”

Sammanfattning s. 170

Verktygslådan s. 293

 

Mer om linjära samband del 1 (9:47)

 

Mer om linjära samband del 2 (6:19)

Måndag:några har omprov/rest på kap 3 algebra

Läxa: Rep 15

11

·       Proportionalitet

·       Samband med hastighet

·       Mönster och linjära samband

·       Visa dina kunskaper på kapitlet

graf

formel

linjära samband

proportionell proportionalitet

Lilla boken kapitlet klart

Blå s. 158- 160

Uppslaget s 161

Grön s. 146- 147

Uppslaget s 148-149

 

Röd s. 164-166

Arbetsblad 4:9

 

Arbetsblad 4:5- 4:6

 

Sammanfattning s. 170-171

Verktygslådan s. 293

Diagnos sid 150-151

 

Studi.se- Proportionell förändring (3:25)

 

Tolka grafer (2:42)

 

Samband med hastighet (7:12)

 

 

Läxa: Rep 16

 

 

 

 

 

 

E test torsdag

12

·       Visa dina kunskaper på kapitlet

x- axel

y- axel

tabell

diagram

graf

formel

linjära samband

proportionell proportionalitet

 

Arbetsblad

Repetitioner

Kapitlet i boken

 

Uppslaget s 167

 

Sammanfattning  s.170- 171

Verktygslådan s. 293

 

 

Bedömningsuppgifter onsdag

 

Läxa: öva inför prov. Räkna t ex arbetsblad

Ämnesmål till dig som elev

Efter avsnittet ska du kunna:

 • använda och beskriva begreppen som tillhör detta område, t.ex. koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, samband, tabell, diagram, graf, lutning, formel, linjära samband, proportionella samband, proportionalitet, jämförpris, hastighet
 • tolka olika typer av samband.
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
 • beskriva proportionella samband.
 • tolka och skriva formler (uttryck) för mönster.
 • lösa problem kopplade till samband.

Dessutom kan du lära mer om:

 • Tolka och skriva formler för mönster och talföljder.

Arbetsformer

 • Lärarledda genomgångar
 • Digitala genomgångar (videoklipp på Unikum)
 • Problemlösning enskilt eller i grupp
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Praktiska uppgifter
 • Uppgifter med digitala hjälpmedel
 • Bedömningsuppgifter 

Bedömning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Vi bedömer din förmåga genom:

 • teoretiska och praktiska bedömningsuppgifter
 • muntliga bedömningsuppgifter
 • deltagande i diskussioner och samtal under lektionstid

Bedömning sker fortlöpande. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang, och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

Läxor: Vi kommer framför allt att använda Repetitioner (i boken), samt Arbetsblad som läxor. Om inte särskild läxa är utdelad väljer du själv 5-10 uppgifter.

Videoklipp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
F (insats krävs)
E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
F (insats krävs)
E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Resonemang

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
F (insats krävs)
E
C
A
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Kommunikation

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F (insats krävs)
E
C
A
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: