Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa – vår del av världen

Skapad 2021-03-14 17:35 i Anneroskolan Helsingborg
Ett arbete om Europa där du får lära dig om kontintenten, länder, städer, naturtillgångar. Du tränas också att jämföra och se likheter och lära dig begrepp och ord.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Geografi Svenska
Vad vet du om Europa? Har du kanske rest eller hört folk prata om andra länder i Europa? I det här arbetsområdet kommer du att att lära dig var de olika länderna i Europa ligger. Du kommer även att få läsa om Europas befolkning och natur. Arbetsområdet avslutas med att du får fördjupa dig i ett av de europeiska länderna och göra en reseguide om det landet.

Innehåll

Syfte och upplägg

I detta arbetsområde får du lära dig namn och läge på olika länder, städer, öar, vatten och berg i Europa. Detta för att du lättare ska kunna orientera dig i din omvärld. Du får även fördjupa dig i Europas natur för att kunna göra geografiska analyser av din omvärld. 

Du får också studera fördelningen av Europas befolkning för att förstå bakomliggande orsaker till att människor bor där de gör. Du får också läsa om migration och vad det får för konsekvenser för människan.

Arbetsområdet avslutas med att du får välja ett valfritt land i Europa som du får studera närmare och göra en presentation om. 

Förmågor

Du ska kunna hantera information, söka, samla, sortera
Du ska träna dig i att analysera, förklara orsaker, jämföra, se likheter och skillnader se samband
Du ska kunna kommunicera, samtala, motivera, presentera
Du ska träna din förmåga till begrepp, kunna förstå olika begrepp och kunna använda dem

Innehåll undervisning

Vi använder oss av genomgångar, texter, filmer, quiz och andra gemensamma aktiviteter.

Vi följer Geografens testamente Europa. 

Vi studerar världsdelen Europa och dess länder.

Vi går igenom nya geografiska begrepp och samtalar om vad de betyder.

Vi arbetar med kartor och repeterar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och lär oss mer om att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Du gör en egen reseguide för ett av Europas länder. 

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan länder i Europa genom att fokusera på naturlandskap, naturresurser, befolkning, levnadsförhållanden och statsskick 
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor
 • din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, tolka och använda olika sorters kartor
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som floder, bergskedjor, slätter, inlandsklimat, kustklimat, tidvatten, industri, service, naturtillgångar, energikällor, folkmängd, statsskick, monarki, republik, demokrati, diktatur, ö, halvö, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.
 • ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har om världsdelen Europa, dess länder, gränser, bergskedjor, större floder och hav.
 • din förmåga att göra en intressant och välstrukturerat arbete om ett land i Europa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Bedömningsmatris Europa

E
C
A
Kunskaper om geografiska namn och lägen.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Resonera om samband
Beskriva, förklara och motivera sambanden mellan natur, naturresurser, kultur, levnadsstandard och näringsliv i de olika regionerna i Europa.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Resonera om syftet med en hållbar utveckling i Europa
Resonera om vad, hur och varför en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling är viktig för Europa.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Undersöka
Undersöka med hjälp av kartor, tabeller och diagram.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: