Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationer (NP) åk 9

Skapad 2021-03-14 17:56 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik
Ur kursplanen kan vi bland annat läsa kravet: "Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning". Vi började terminen med ett delarbetsområde med laborationer. Både på distans och i skolan har vi jobbat med att planera, tolka och ge förslag till förbättringar av laborationer. Det kommer också ställa krav på dig att gör dessa sakerna på egen hand och för varje inlämnad och avklarad laborationsrapport kommer du att få en markering i matrisen. Det är dessa rapporter som kommer att ligga till grund för den laborativa delen av ditt betyg och alltså vägas samman med de andra delarna. Om du inte är nöjd med ditt första resultat så ska du veta att det kommer att komma fler möjligheter till att göra förbättringar i andra planeringar under vt21.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy Bi Ke
Fysik åk 7-9

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
L Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
L Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmåga att jämföra resultat med frågeställningar.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Förmågan att dra slutsatser av försöken.
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang kring resultatens rimlighet
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang och ser resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag.
Du ger förslag och visar dessutom på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmågan att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: