Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talets Sverige åk 6

Skapad 2021-03-14 18:11 i Storkskolan Sjöbo
Sverige på 1800-talet.
Grundskola 6 Historia
Sverige förvandlas på 1800-talet från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. För första gången kan människor åka tåg, prata i telefon och ha glödlampor inomhus. Den stora drömmen om ett bättre liv finns i Amerika och över en miljon svenskar lämnar Sverige. Men hur är det att leva i Sverige under 1800-talet? Det är ju inte så länge sedan...

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna:

resonera om orsaker till och konsekvenser av den stora befolkningsökningen och förändringar i jordbruket.

beskriva kriget mot Ryssland och konsekvenserna för Sverige av freden 1809.

visa hur införandet av folkskolan har haft betydelse för vår egen tid.

beskriva de nya lagarna för hur Sverige skulle styras som kom 1809, och förklara på vilket sätt de var påverkade av revolutionerna i Frankrike och Amerika.

förklara tanken bakom bygget av Göta kanal.

förklara varför Sveriges befolkning ökade kraftigt i början av 1800-talet.

ge exempel på hur det kunde vara att leva på 1800-talet, och förklara gärna varför det var på ett visst sätt.

förklara hur Karl XIV Johan blev kung i Sverige.

använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.

använda dig av källor och i resonemang använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Undervisning:

Du kommer att få berättande genomgångar.

Du kommer att få se filmer.

Du kommer att läsa om Karl Johanstiden och livet på 1800-talet , du kommer att arbeta med frågeställningar, både muntligt och skriftligt, kring orsaker och konsekvenser till de förändringar som skedde.

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

Din delaktighet och engagemang under lektionerna.

Hur du visar i text och tal att du använder de historiska begreppen som vi kommer arbeta med under detta arbetsområde.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Sverige under 1800-talet årskurs 6

Nivå 1
Förmågan bedömd. Kunskapskraven ej uppfyllda.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tidsperioder
Du har med stöd grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du visar det med stöd genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Du kan med stöd använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då med stöd enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Du kan med stöd tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du med stöd använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: