Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2021-03-14 19:15 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska Teknik
Vi kommer lära oss om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur levde man förr? Hur förändrades människornas sätt att leva över tid? Finns det några likheter med hur vi lever idag?

Innehåll

Du kommer få lära dig:

 • Att avläsa en tidslinje
 • Begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • Hur människors sätt att leva förändrades över tid

 

Så här kommer vi att arbeta:

 •  Läsa olika faktatexter
 •  Samla stödord
 •  Skriva egna texter
 •  Se filmer
 •  Lyssna på lärarens genomgångar
 •  Diskutera
 •  Rita och måla egna bilder
 •  Reflektera över hur det kunde vara att leva under de olika tidsåldrarna

Detta kommer att bedömas

Du ska

 • känna till huvuddragen i livets tidslinje
 • kunna följdordningen på människans olika tidsåldrar
 • kunna beskriva hur människorna i Sverige levde under de olika tidsåldrarna
 • kunna göra enkla jämförelser mellan de olika åldrarna
 • kunna göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet idag


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: