Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i HI och SH, ÅR 9, VECKA 10-11, KÄLLKRITIK

Skapad 2021-03-14 19:44 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Källkritik
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia
Jag, Sanna har varit världsmästare i kampsport och är också Zlatans syster! Jag har aldrig ljugit och jag är lärare så därför borde du tro mig- Eller?! Kan du ta reda på om det jag påstår är sant? Hur i så fall??? Kan man verkligen lita på allt man läser, ser och hör? Är allt som står i en tidning sant? Njaaa, det beror faktiskt ofta på vem du frågar och vem som ligger bakom en eventuell tidning som man också kan kalla för "källa". Har du hört talas om Fejk news? Vet du vad det är? Hur kan du bli bättre på att kontrollera om det du läst eller hört är sant? För det måste väl finnas något sätt att avgöra om något är sant eller inte! Det finns faktiskt många bra sätt som man kan använda sig av för att kolla upp om det man fått reda på är sant eller inte. Du ska nu få bli något av en expert på källkritik.

Innehåll

KÄLLKRITIK i HI och SH för år 9 under V 10-11 VT 21

TÄNK PÅ ATT DU OM DU TYCKER ATT DET ÄR MYCKET TEXT KAN VÄLJA ATT BARA LÄSA FÖRKLARINGARNA OCH EXEMPLEN SOM HOS MIG I TEXTEN ALLTID ÄR GRÖNMARKERADE!

TÄNK OCKSÅ PÅ ATT DU KAN KOPIERA OCH KLISTRAIN TEXTEN I WORD FÖR ATT FÅ DEN UPPLÄST GENOM ATT I WORD-DOKUMENTET KLICKA PÅ AVANCERAD LÄSARE!

Syfte-varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

I Historia och samhällskunskap ska du genom undervisningen få utveckla olika förmågor och i just det här arbetsområdet ska du få utveckla följande förmågor:

HISTORIA- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

FÖRKLARING: Du ska få bli bättre på och kunna visa mig att du kan undersöka hur olika källor är "pålitliga" och hur de kan påverka vår uppfattning om olika händelser eller folkgrupper.

HISTORIA- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

FÖRKLARING: Du ska få bli bättre på och kunna visa mig att du kan tänka och berätta om din egen och andras sätt att använda historia på olika sätt för olika mål som man vill uppnå. Du ska också kunna se samma källa, t.ex. en bild och kunna berätta om hur du tänker kring att den kan innebära olika saker, väcka olika känslor hos olika grupper i samhällen runtom i världen.

SAMHÄLLSKUNSKAP- söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

FÖRKLARING: Du ska få bli bättre på att välja vilka källor som är mer trovärdiga än andra när du söker information. Ett exempel skulle kunna vara att det sprids massor med information om moskén på söder- hur kan du ha bättre koll på vad du kan lita på och vad du INTE riktigt ska tro på.

 

Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

HI- Vad historiska källor från någon händelse som skett förr kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

HI-Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor,

Till exempel genom att man försökt att protestera mot något, exempelvis moskébygget på söder eller bildandet av organisationer och föreningar för att påverka samhället i kampen mot olika orättvisor som funnits, exempelvis att man organiserat sig för att kvinnor i Sverige ska få rösträtt.

HI-Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck,

Till exempel i form av kolonialism, rasism, främlingsfientlighet eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

HI-Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Till exempel: hur ett brev från en same till en annan same för hundra år sedan kan berätta om hur de hade det då och ett brev från en same till en annan idag förmodligen skulle kunna ge en annan bild av de levnadsvillkor som de lever under idag.

HI-Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Det kan exempelvis handla om Samerna och deras rätt att få ha sin identitet som Samer ifred och ändå få ha sina barn i vilken skola de själva önskar utan att staten tvingar dem att gå i vissa specifika skolor.

SH-Integration och segregation i samhället-

Exempelvis-Hur långt är det OK att Staten går för att integrera exempelvis Samer eller Romer. Exempelvis också om det är segregering att samerna skulle ha sina barn i speciella skolor så att de enligt den svenska staten då blev mer svenska, blev de då i själva verket inte mer segregerade genom att inte då tillåtas gå i vanliga skolor?!

SH-Rättigheter och rättsskipning- Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter,

Till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Eller rätten att få ha en religiös byggnad för att utöva sin religion.

SH-Beslutsfattande och politiska idéer. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige.

Exempelvis, hur ett beslut går till och varför var just vänsterpartiet så aktivt när det gäller att muslimer skulle få bygga sin Moské på söder? Varför var de andra politiska partierna inte lika aktiva med att uttrycka sina åsikter i just denna fråga? Varför påstod vissa att det utgjorde en ökad hotbild och andra att det var positivt av att ha en så stor moské på söder?

SH-Beslutsfattande och politiska idéer. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Exempelvis hur man genom demokratiska sätt kan göra för att påverka beslut i samhället. Exempelvis, vad gjorde samer för att få samma rättigheter som alla andra i samhället. Även exempelvis ur olika personer och grupper kämpade för att moskébygget skulle förbjudas eller genomföras på söder. Hur du kan göra för att påverka beslut.

 

ARBETSSÄTT: HUR du ska få arbeta

 

 

 • Du kommer därefter att enskilt eller i par (du får själv bestämma) få välja en fråga som du vill fördjupa dig i och granska olika källor för att ta reda på fakta i just den frågan. När du har gjort det kommer du att få granska de olika källorna och göra en källkritisk värdering av de olika källorna. 

 

 

 • Sedan ska du skriva en inlämningsuppgift på MAX 2 sidor, Times new roman, teckenstorlek 12, där du genom att svara på de tre frågorna som finns i respektive "uppdragslåda" angående just det ämne du själv väljer att studera närmare visar att du kan söka information och göra en källkritisk värdering.

 

 • När du har skrivit klart din texten ska du via Teams dela den med mig och även med 3 klasskamrater som ger dig feedback på hur just du utifrån de källkritiska kriterierna kan bearbeta din text ytterligare. Du kommer alltså att efter att ha lämnat in den få bearbeta den minst en gång så att den förhoppningsvis då blir ännu bättre. Därefter kommer du att få lämna in den för slutlig bedömning till mig.

 

 • Två veckor senare kommer du från mig att få veta vilka kunskaper den bedöms ha visat belägg för.

 

 

HJÄLP- HUR du kommer att få stöd att klara av arbetet

 • Jag kommer att börja arbetsområdet om hur man gör en källkritisk värdering,

 

 • Jag kommer också att ha genomgång på hur man kan använda de olika digitala verktygen som finns på levande historia fungerar så att ditt arbete underlättas. Jag kommer att visa och berätta hur man ska tänka när man läser några av de olika källorna i de olika "uppdragslådorna".

 

 • Jag kommer att låtsas vara en elev och ta mig an en av uppdragslådorna och visa hur man går till väga när man genomför uppgiften och även hur man helst ska formulera sig. Exempeltexten kommer du också att ha tillgång till på Teams i SO-kanalen så att du hela tiden har tillgång till hur din egen text ska se ut så att du själv kan veta om du är på rätt väg eller inte under själva arbetets gång.

 

 • Lisa och Sedigh kommer att vara med på SO-lektionerna minst en gång i veckan för att hjälpa er med ytterligare förklaringar om det behövs.'

 

 • Jag finns själv nästan dagligen på Teams och ger er kontinuerligt skriftlig och muntlig feedback i den mån jag hinner så att ni vet om ni förstått uppgiften rätt och om ni är på rätt väg eller inte.

 

 • Du kommer att på Teams i SO-kanalen få en checklista på de källkritiska kriterierna så att du kan bocka av dem när det gäller varje källa du stöter på i din "uppdragslåda"

 

 • Jag kommer att erbjuda de som önskar en extra genomgång av källkritik och hur man ska genomföra uppgiften och skriva sin inlämningstext på lördag den 13:e mars kl. 14.00 och kommer att vara kvar tills alla elever som väljer att delta känner att de nu har koll. Jag kommer även att erbjuda detta den 21:a mars mellan kl 16:00 till 17:00 och bjuder in via din elevmail på OUTLOOK.

 

 • Du kommer att få feedback av tre kamrater som ska stötta dig med att kontrollera om du följt instruktionerna samt hur du kan förtydliga och motivera dina val av källor för uppgiften. 

 

 • Vi kommer under vecka 11 att gå igenom era inlämningar (anonymt) i helklass så att du också får möjlighet att se hur du eller klasskamrater kan bli bättre på att göra en källkritisk värdering på ett korrekt sätt.

 

 • Du kan om du har det få hjälp kring arbetet av din studiehandledare och du kan även delta på läxhjälpen för att få mer stöd om du anser att du behöver det.

 

 • Du kan vända dig till andra elever i år 9 som erbjuder sin hjälp för de som så önskar. De elever som kan hjälpa dig har skrivit till er på "Lisebergchatten". 

 

 

REDOVISNINGSFORM: VAD du ska göra, HUR du ska göra det och NÄR det senast ska vara klart för bedömning av dina kunskaper.

VAD? - du ska skriva en egen text som alltså blir din inlämningsuppgift som jag sen till slut bedömer.

HUR?- du väljer en "uppdragslåda" på länken som du fått här uppe i planeringen och följer instruktionerna genom att du svarar på de tre frågorna utifrån källkritiska kriterier.

Du kan välja mellan att arbeta ensam eller med en kamrat men du lämnar in din text själv,

Om du arbetar tillsammans med någon får er text ej vara en exakt kopia!

Din text ska vara MAX 2 sidor lång, använd typsnittet ("namn" på hur dina bokstäver ser ut) Times ny roman och då teckensnitt  (storlek på bokstäver) 12.

NÄR? På lördag V 11, den 21:a mars kl 24.00 är det deadline för inlämning så därför ska du planera din fritid ifall du tror att du behöver arbeta utanför skoltid.

Se även till att du till lektionerna är i tid och har med dig en laddad dator så att du inte slösar bort din, eller andras tid och inte heller missar tips som kan vara väldigt viktiga och användbara för just dig.

BEDÖMNING- när får du veta hur det har gått på uppgiften? Du får veta det tidigast V 13 på måndag så du behöver inte fråga innan det. 

Om du av något skäl skulle missa att lämna in i tid så har du möjlighet att lämna in senare än planerat men då kan du inte

räkna med att din text blir bedömd inom de två veckor som är efter inlämning, utan det blir i mån av tid.  Det kan alltså bli långt in

på terminen. Om ditt arbete då tyvärr skulle bedömas visa att du ännu inte har tillräckliga kunskaper så kanske du inte hinner

komplettera och få en eventuell ny inlämning bedömd innan betygsättning så därför är det mycket viktigt att följa den tidsram

som är planerad och respektera din deadline ifall man vill ha den bedömd inom två veckor från inlämning. Tänk också

på att detsamma gäller om man inte följer instruktioner och hela tiden lämnar in nya texter utan att bearbeta dem eftersom jag när

vi fortsätter vårt arbete med nya arbetsområden inte kan hinna ge er daglig individuell feedback på flera arbetsområden. Jag

bedömer alltså även kompletteringar i mån av tid.

 

Minsta tid som ni bör räkna med för bedömning är två veckor efter att ni har lämnat in en uppgift/skrivit prov oavsett ämne som ni har med mig.

Matriser

Hi Sh
Bedömningsmatris källkritik år 9 HI och SH

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under-byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under¬ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning¬ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsakfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: