Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering o matematik

Skapad 2021-03-14 20:53 i Adelsö förskola Ekerö
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 •  

Barnens intresse för målet/målen:

Syftet är att lära barnen hur olika grönsaker blir till, vi vill ge dem möjligheten att lära sig plantera, vårda och följa exempelvis hur tomater växer. Intresset för plantering är stort i gruppen och de pratar mycket om vad vi ska plantera i pallkragarna detta år. Att mäta är roligt och därför ska vi också använda barnens intresse för det även i detta ämnesområde 

 

Barnens behov för målet/målen:

- utveckla kunskaper om plantering 

- använda matematiken för att dokumentera våra utveckling 

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

- förståelse för naturen och och för naturens olika kretslopp och dess samband 

- förståelse för mätning, förändringar och tal 

- kunskaper om växter 

 

- bygga, skapa och konstruera med olika material 

- förståelse kring hur vi kan bidra till en hållbar utveckling med hjälpa av valen vi gör på förskolan 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

- plantera i äggskal - kattsand 

- plantera tomat i återvunnet lådor från köket 

- sätta bönor i plastförpackningar vi sparat från källsorteringen 

- vattna, vårda och dokumentera utvecklingen hos våra plantor 

- skapa ett gemensamt diagram 

- mäta längden på våra plantor och dokumentera resultatet i diagrammet

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: