Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökis skriver brev

Skapad 2021-03-14 21:29 i Adelsö förskola Ekerö
Förskola
Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

Se nedan 

Barnens intresse för målet/målen:

Under hösten och halloween så hade vi ett spöke som flyttat in på förskolan. Hon hängde ovanför vår samlingsplats och vi sjöng sånger för henne, döpte henne och vinkade till hennes varje morgon. Efter omröstning så skulle hon sen heta Spökis. Nu har det varit någon och busat med våra namn på våran veckotavla och något av barnen sa att det kanske var Spökis... 

Barnens behov för målet/målen:

- arbeta vidare kring Spökis för att uppmuntra intresset kring skriftspråket och väcka barnens fantasi 

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

- förmågan att lyssna på varandra och samarbeta kring olika uppdrag 

- utveckla ordförråd och leka med orden, uttrycka tankar och ställa frågor 

-  intresse för skriftspråket 

- utveckla det svenska språket 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

- vi får brev från Spökis och där förklarar hon varför hon spökat med oss

- skriver brev tillbaka med Spökis 

- göra de olika uppdragen vi får av Spökis 

- kopplar ihop Spökis med vårt arbete med världsarvet

 

Uppgifter

 • Brev 1

 • Brev 2

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: