Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español curso 9 v. 10-16 (Juans grupp)

Skapad 2021-03-14 22:15 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer under veckorna fram till påsklovet att lära oss om den spanska högtiden San Fermin. Ni vet den där folk blir jagade längs gator av tjurar. Varför? Vi besöker också Barcelona och lär oss mer om staden. Sist men inte minst tar vi en titt på den den spansktalande filmindustrin, och besöker det unga fotbollsproffsets Alexander Isaks nya hemstad San Sebastián.

Innehåll

Vår kursbok Vamos 4  har även en online-del, https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/16 , där kan eleverna kan lyssna på texter, öva glosor och grammatik.

 

Läxa: Quizlet: Här finns alla läxor: https://quizlet.com/class/15051724/ 

 

Hur vet jag om jag har gjort alla övningar i Quizlet? https://youtu.be/2fMs2xNaZwI 

 

Om jag är sjuk: hur kan jag veta vad andra elever har gjort på lektionen: https://docs.google.com/document/d/1gvSX_3mZJKdMo5vMjC8t1NB3p3I7TzXXuWEM4Q5ebHc/edit 

 

 Kunskapsmål:  

 

 

Vad eleven ska lära sig och repetera

Capítulo 9

Något om högtiden San Fermin

Att använda dubbla negationer

Vi repeterar verbböjningar i presens

Capítulo 10

Något om Guadis liv och verk

Vi repeterar grundfraser, adjektivets komparation samt perfekt

Capítulo 11

Några fakta om San Sebastian


 

Begrepp och grammatik (som kommer att beröras)

Dubbla negationer

Verbböjningar i presens

Grundfraser

Adjektivets komparation

Perfekt

 

Arbetsformer 

 

·         Enskilt arbete

 

·         Arbete i par

 

·         Arbete i helklass

 

Lektionsplanering:  

 

Vecka

 

Arbete    

Läxa 

10

8 de marzo, día de la mujer

Capítulo 9

Se respektive lärares Quizlet 

11

Capítulo 9

Se respektive lärares Quizlet 

12

Capítulo 10

Se respektive lärares Quizlet 

13

Capítulo 10

Se respektive lärares Quizlet 

14

Semana Santa

 

15

Capítulo 11

Se respektive lärares Quizlet 

16

Capítulo 11

Se respektive lärares Quizlet

 

Bedömning

 

·         Elevens arbete på lektionerna

 

·         Läxförhör

 

 

      Utvärdering

 

Sker i dialog med klassen efter avslutat moment

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Hör- och läsförståelse

Har arbetat med
E
C
A
Förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Har arbetat med
E
C
A
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommentera livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Har arbetat med
E
C
A
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: