Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español curso 6 vecka 10–13 (Juans grupp)

Skapad 2021-03-14 22:59 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi kommer fram till påsk lära oss att tala om väder, intervjua en person samt lära oss klockan på spanska.

Innehåll

Vår kursbok Vamos 1 har även en online-del, 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/12, där eleverna kan kan lyssna på texter, öva glosor och grammatik. 

 

Läxa: Quizlet: Här finns alla läxor: https://quizlet.com/class/15051685/

 

Hur vet jag om jag har gjort alla övningar i Quizlet? https://youtu.be/2fMs2xNaZwI 

 

Om jag är sjuk: hur kan jag veta vad andra elever har gjort på lektionen: https://docs.google.com/document/d/1lGDZZd0WCPhdzDJVShRb6tVvVvyA6vkwhW1CDQHpU2Y/edit

  

 

Kunskapsmål

 

Vad eleven ska lära sig

Cap 7 José y Elena chatean

Fråga om och tala om väder 

Göra en intervju med en person  

Cap 8 El año nuevo en Toledo

Berätta vart du är på väg

Fråga någon vart hen ska gå

Tala om hur mycket klocka är

 

Begrepp och grammatik (som kommer att beröras)

·         Verbet hacer (hace används vid väder)

·         Prepositionen A (Al eller a la)

·         Frågeord (cómo, dónde, qué, quién, adónde etc)

·         Verbet ir (voy, vas, va)

·         Verbet Ser (es, son används när man talar om klockan)

·         Räkneord (1–60)

 

Arbetsformer

·         Enskilt arbete

·         Arbete i grupp

·         Arbete i helklass

 

Veckoplanering

Vecka

Arbete

Läxor

10

Cap 7: José y Elena chatean

Se respektive lärares Quizlet 

11

Cap 7

Se respektive lärares Quizlet 

12

Cap 8: El año nuevo en Toledo

Se respektive lärares Quizlet 

13

Cap 8

Se respektive lärares Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

·         Arbete på lektioner

·         Läxförhör

·         Skriftligt prov

 

Utvärdering

 

 

Sker i dialog med klassen efter avslutat moment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6

Matriser

M2
Moderna språk åk 6

E
C
A
Hörförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Läsförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer
Skriftlig förmåga
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande.
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Interaktion Muntlig och skriftlig
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar/skriver med förstår dig i de allra flesta fall.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar. Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: