Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3:an dungen naturvetenskap vt-21

Skapad 2021-03-15 07:32 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Naturvetenskap

Vecka: 10

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Leker ambulans ute på gården. Inkluderar varandra och ser till så att alla får en plats i ambulansen.

Samtalen leder in på människokroppen, ben och skelett vad händer om ett ben går av i kroppen

"Jag tror du bryter benet"

"Du behöver gips"

Samarbetar och ser till så att det känns bra för kompisen som gjort sig illa

"Vad snäll du är som gör att det känns bra" 

Pratar om skillnaden på ambulans och brandbil vilken som behövs i olika sammanhang

Samtalar om tandläkaren och att det är viktigt att borsta tänderna

Alla har rätt att få den hjälp de behöver (barnkonventionen)

Barnen har en förståelse för hur en handling kan göra så att nåt känns bra.

Vi väver in Bornholm och byter ut rimorden i BH till sjukhusord för att skapa en röd tråd i projektet

Vi ser att barnen tar till sig från undervisningssituationer vidare till varandra och samtalar och reflekterar tillsammans om kroppen och hur det känns för den andra 

Vi ser att intresset och arbetet med sjukhusmiljö ger barnen förståelse för kroppen, vad som händer med kroppen om vi inte är rädd om den.

Barnen ges förutsättningarna för att utveckla sin förmåga att utforska samtala om naturvetenskap

Kopplingar till läroplanen

 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: