Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2021-03-15 08:11 i Långåsskolan Falkenberg
Du kommer nu att få arbeta med den spännande tidsepoken medeltiden. Du ska få lära dig om hur människorna i Sverige levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva i dag.
Grundskola 4 Bild Svenska Religionskunskap Historia
Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden? Vad fanns det för sjukdomar under medeltiden?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

          Du ska få utveckla din förmåga att:   
 • kunna jämföra likheter och skillnader mellan samhällen och yrken - nu och då (de fyra stånden, deras roller och rättigheter).
 • förstå hur människor levde och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu.
 • kunna förstå och använda aktuella ord och begrepp.

         Du ska få kunskap om:

 • handeln med bl.a. Hansan och dess betydelse för Nordens länder.
 • kristendomens betydelse och konsekvenser för människor i Norden
 • betydelsefulla personer, händelser och samhällsförändringar under medeltiden

 

 

Bedömning - vad och hur

          Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt berätta/skriftligt berätta om en person eller om en historisk händelse.
 • vara aktiv i samtal dels enskilt som i grupp och lärarledda lektioner.
 • föra resonemang om orsaker till samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under medeltiden.
 • reflektera och göra jämförelser mellan medeltiden och i vår tid.

Undervisning och arbetsformer

         Du kommer att få:

 • läsa/skriva olika sorters texter.
 • diskutera, analysera och jämföra.
 • arbeta med olika material i bild.
 • se på filmer från Ur. "Ahmed från Medeltiden".
 • leka medeltida lekar.
 • använda dig av boken "Upptäck Historia." 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: