Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunderkalaset - Kapitel 2:2

Skapad 2021-03-15 08:22 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Aktivitet 1 av kapitel 2.

Innehåll

Förberedelser: De förberedelser som vi gjort innan undervisningstillfället är att vi har förberett bilder av de olika platserna vilka beskriver vart ledtrådarna i skattjakten finns. Vi har även plockat fram skapandematerial i papper, kartong, pennor, målarfärg samt digitala verktyg vilka kan användas för att skapa med. Vi har även förberett brevet vilket Jalle och Tindra skickat till oss. 

 

 

 

Syfte: Syftet med undervisningen är att utmana barnen i:

 

 

 

-Att utveckla förståelse för antal och talsuppfattning

 

 

 

-Att utveckla förståelse för rum, tid, läge och siffror

 

 

 

-Att uttrycka sig muntligt samt via bild och siffror

 

 

 

-Att utveckla intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler (siffror och bokstäver)

 

 

 

-Att öva logografisk läsning (ordbilder)

 

 

-Att använda digitala verktyg

 

 

 

Material: Materialet som kommer att användas under denna aktivitet består främst av skapande material så som pennor, papper, målarfärg, kartong m.m. Vi kommer även att ge möjlighet för användning av digitala verktyg så som ipad i det skapande momentet. Utöver detta kommer material bestående av bilder och text utifrån materialet dunderkalaset att användas som hjälpmedel i att inspirera och förtydliga för barnen kring vad aktiviteten handlar om. 

 

Genomförande: Aktiviteten kommer att påbörjas med att brevet från Jalle och Tindra läses upp. Efter att vi läst brevet kommer vi att samtala om vad som hände förra veckan i kapitel 2 av dunderkalaset. Här ges möjlighet till ett återberättande där barnen utmanas i att berätta kring de olika platserna samt allt som hände under själva skattjakten i kapitel 2. 

 

Med hjälp av de olika ledtrådarna (platserna) kommer vi sedan att samtala om vilka som tog sig vart och därmed komma in på hur många siffror de olika ledtrådarna symboliserade. med hjälp av en whiteboard kan vi här rita streck för hur många ledtrådar de olika platserna hade. Gemensamt för alla platserna är siffran 10 och genom vårt förtydligande hoppas vi att barnen tillsammans kan klura ut detta. 

 

Frågor att använda som hjälp på traven: 

- Hur många streck kan ni se? (Vi räknar högt)

- Finns det något som är lika med alla ledtrådarna?

- Jämför också med hur många (antal) ben vännerna har

 

Efter detta är det dags att skapa våra egna ledtrådar. Här kan barnen antingen skapa tillsammans eller på egen hand. Efter att ledtrådarna är klara får barnen visa upp sitt skapande för de andra och berätta hur de tänkt. 

 

Dokumentation: Vi planerar att dokumentera våra tillfällen med hjälp utav kameror för att ha bilder till reflektion och dokumentation för barnen i miljön. Barnen kommer även att tillåtas att vara med och delta i själva dokumenterandet i att ta bilder på görandet men även sina egna och andras alster. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: