Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favourite song!

Skapad 2021-03-15 09:10 i Sörviks skola Ludvika
Grundskola 5 Engelska
Favoritlåten – att lyssna, skriva, läsa, översätta och analysera.

Innehåll

Syfte

Läsa och förstå sånger.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som engagerar, särskilt när eleven får välja sin favoritlåt. Texter till musik berör ofta eleverna känslomässigt. Här får de tillfälle att fördjupa sig i texter och samtidigt lära sig många nya ord, samt i vilka sammanhang de kan användas.

Metod

Låt eleverna välja favoritlåt.

Låt eleverna översätta texten.

Tolka och analysera texten.

Redovisa genom skriven text, samt muntligt. 

 
 

Lgr 11 Förmåga 

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen

Centralt innehåll 

Sånger, sagor och dikter.

Kunskapskrav 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: