👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa

Skapad 2021-03-15 09:16 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska under kommande veckor jobba med texttypen sakprosa, faktatexter. I skolan och vardagen är vi omgivna av faktatexter. Ni läser i läroböcker och och ni läser nyheter. Vi kommer att undersöka vad som kännetecknar sakprosa och i vilka sammanhang vi träffar på sakprosa. Arbetet avslutas med att ni skriver en egen sakprosatext.

Innehåll

Sakprosa: Att läsa och skriva faktatexter

Planering

 

Lektion 1

Läs om sakprosatexter i Gleerups Svenska 7-9 (Gå in på Gleerups via Arena):

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/2e0e6b2d-01eb-4f20-9a8f-e8aec596a109

 

Du ska läsa på sidorna: 

 • Att läsa sakprosatexter: Inledning 

 • Att läsa sakprosatexter: Film och Text

 • Testa dig själv

 • Tänk högt om en text

 

Lektion 2

Gleerups (Gå in på Gleerups via Arena): https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/7e9938a0-3420-4240-9186-16ae5a4c5155

Läs följande stycken:

Att sammanfatta: Inledning

Ta ut det viktigaste, film och text

Referat, film och text

Testa dig själv

Skriv egna rubriker

 

Lektion 3

Läs en text ur din SO/NO-bok. Skapa ett dokument döpt till “SO/NO text” som du delar med mig. 

 • Ta ut det viktigaste ur texten (se lektion 2)

 • Skriv ett eget referat av texten. 

 • Finns det frågor till texten? Skriv vad du tycker om frågorna. Tycker du att de frågar om det viktigaste i texten? Motivera ditt svar!

 

Lektion 4-5

Skriva faktatext.

Gleerups: https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/63b76461-d48e-490d-8858-bd42e54726e7

Läs avsnittet som handlar om vetenskapliga texter.

 • Inledning

 • Vetenskapliga texter i skolan

 • Faktauppsats: Film och text

 

Repetition av källhänvisningar och källförteckningar. Hur du undviker att plagiera.

 

Lektion 6 och 7

Du ska skriva en egen vetenskaplig text om det ni jobbar med i NO: Virus och bakterier.  

* Var mycket noga med att inte plagiera, dvs skriv inte av några källor ordagrant utan skriv referat av ditt källmaterial.

* Ange dina källor. Du ska använda dig av minst tre olika källor. Du ska källhänvisa i din text, och du ska skriva en källförteckning sist i din text.

* Planera din text. Din text ska innehålla en inledning, en avhandling (brödtext) och en avslutning. Kom ihåg rubrik och mellanrubriker.

* Din text ska vara mellan 1-2 sidor lång. Källförteckningen räknas inte med i sidantalet.

* Använd gärna bilder och bildtexter som förstärker din text.

Uppgifter

 • Inlämning sakprosatext