Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HumSam 5: Ledarskapsperspektiv

Skapad 2021-03-15 09:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Detta moment handlar om ledarskapsperspektiv och hur de har utvecklats från 1900 - 2010. Hur har man sett på ledare och ledarskap? Vad fokuserades på inom ledarskap i olika tider? Och har vi kommit så mycket längre nu, 2020, än vad man gjort 1920?

Innehåll

Moment Ledarskapsperspektiv

Syfte:

Syftet med momentet är att försöka utveckla djupare kunskaper om synen på ledarskap och tillämpa kunskaperna på dagens ledarskapsperspektiv.

Mål:

Målet för momentet är att du utvecklar/visar att du

 • har fördjupade kunskaper inom perspektiv på ledarskap
 • kan bearbeta, analysera och diskutera dessa i förhållande till dig själv, till arbetsmarknaden, och till ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kan använda begrepp, metoder och teorier om ledarskap och/eller stress,
 • kritiskt förhållningssätt
 • kan använda teorier/metoder i ett praktiskt sammanhang och
 • kan presentera resultat och diskussion.

Metod

Läsa individuellt och tillsammans, individuella övningar, diskussioner i mindre och större grupp.

Uppgift:

Din uppgift är att leta upp 1-3 ledarskapsutbildningar som erbjuds för intresserade chefer och läsa på om dessa på hemsidor för att sedan jämföra utbildningen/utbildningarna med de perspektiv vi kommer att läsa om (av Sveningson & Alvesson) och gå igenom och diskutera konsekvenserna av det perspektiv som ledarskapsutbildningen uppvisar.

Leta upp 1-3 ledarskapsutbildningar på internet du gärna skulle vilja delta i och som beskriver vilket ledarskap som gås igenom på kursen. Utbildningen ska rikta sig mot att utveckla ditt ledarskap i arbetslivet. Du behöver minst ½ sida text att läsa och analysera, gärna minst 1 sida. Det kan vara en konsultfirma som erbjuder utbildningen, eller vara en intern företagsutbildning.

Läs om din utbildning och analysera (leta fram) och anteckna vad som lyfts fram som viktigt för en bra ledare, t.ex.:

 • Att vara (egenskaper)
 • Att göra (beteenden)
 • Kunskaper
 • Erfarenheter
 • Makt/mandat (vad bestämmer en ledare om/över?)
 • Finns det kommentarer om vad som inte är/gör en bra ledare?
 • Finns det kommentarer om andra olikheter (beroende på t.ex. yrke, kultur, kön)?

Jämför sedan med texten av Sveningson & Alvesson, och diskutera vilket/vilka ledarskapsperspektiv du anser att utbildningen visar upp. Har du valt flera utbildningar kan du självklart peka på olika perspektiv. Diskutera konsekvenserna av att en ledare har detta ledarskapsperspektiv (t.ex. för- och nackdelar) för både ledare och underställda.

 

 • Vilket ledarskapsperspektiv tolkar du att ledarutbildningen pekar på?
 • Vilka fördelar har detta perspektiv för ledaren/underställda? (T.ex. möjligheter att förändra/förbättra sig, makt att fatta beslut, ansvar, karriärklättra, få beröm/uppskattning för företagets arbete…)
 • Vilka nackdelar har detta perspektiv för ledaren/underställda?
 • Hur gammalt/nytt är perspektivet? Vad säger det om synen på ledarskap?

Dra också en slutsats om vad detta säger om dig själv – detta var ju utbildningar du kan tänka dig eller skulle vilja delta i. Vill du själv ha detta ledarskapsperspektiv? Varför? Och vad behöver du tänka extra på för att bli en så bra ledare du kan?

 

Som alltid, glöm inte att motivera!

Redovisningsform:

Valfri muntlig eller skriftlig redovisning. Dock: individuell uppgift, så du behöver skriva/tala för dig själv. Cirka 2 sidor text eller 5 minuters taltid.

Tidplan:

Vecka 11

Måndag: Genomgång moment, era synpunkter, intro/leta hemsidor 

Onsdag: Analys och anteckningar till hemsidor

Vecka 12

Måndag: Genomgång samt läsa Sveningsson & Alvesson s. 18 - 27, samt diskussionsfråga.

Onsdag: Genomgång samt läsa Sveningsson & Alvesson s. 27 - 37, samt diskussionsfråga.

Vecka 13

Måndag: Bearbetning av material (hemsida/-or och S&A)

Onsdag: Förbereda redovisning (skriftlig/muntlig)

Vecka 14

Påsklov

Vecka 15

Måndag: Förbereda redovisning

Onsdag: Inlämning

 

Uppgifter

 • Lektionsuppgift 22/3

 • HumSam5: inlämning

Matriser

Hum
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Balans, obalans och stress

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav 1
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Kunskapskrav 2:1
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Kunskapskrav 2:2
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Kunskapskrav 3
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Kunskapskrav 4
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Kunskapskrav 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: