Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria, från renässansen till romantiken.

Skapad 2021-03-15 09:24 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Svenska
I det här avsnittet ska vi titta på hur litteraturen, dvs berättande texter, har utvecklats genom historien. Vi kommer titta på HUR böcker har förändrats över tid och VARFÖR.

Innehåll

 

Vi kommer att titta på filmer från studi.se

Arbeta i Svenska Direkt med att läsa texter och svara på frågor.

Området avslutas med ett prov.

 

 

Uppgifter

 • Frågor till boken "svenska direkt "

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Litteraturhistoria, från renässansen till romantiken.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du försöker göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du försöker visa att du förstår de olika texter som du läser.
Du kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. På så sätt visar du att du förstår det viktigaste av det du läser.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. På så sätt visar du att du förstår det allra mesta av det du läser.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. På så sätt visar du att du förstår det du läser.
Tolka & resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du försöker ge något exempel där din erfarenhet eller kunskap (vad du har upplevt, sett, hört eller läst) hjälper dig att förstå vad författaren vill säga med sin text. Du försöker förstå vad författaren vill att läsaren ska förstå.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva något exempel där din erfarenhet eller kunskap (vad du har upplevt, sett, hört eller läst) hjälper dig att förstå vad författaren vill säga med sin text. Du ser till viss del vad författaren vill att läsaren ska förstå.
Du ger några exempel där din erfarenhet eller kunskap (vad du har upplevt, sett, hört eller läst) hjälper dig att förstå vad författaren vill säga med sin text. Du ser ganska tydligt vad författaren vill att läsaren ska förstå.
Du ger flera exempel där din erfarenhet eller kunskap (vad du har upplevt, sett, hört eller läst) hjälper dig att förstå vad författaren vill säga med sin text. Du ser tydligt vad författaren vill att läsaren ska förstå..
Verket & upphovsmannen
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du försöker resonera om verket med kopplingar till författaren.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om verket med kopplingar till författaren. I ditt resonemang har du med någon av följande punkter: - orsaker - konsekvenser - jämförelser
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om verket med kopplingar till författaren. I ditt resonemang har du med två av följande punkter: - orsaker - konsekvenser - jämförelser
Du kan resonera välutvecklat och nyanserat om verket med kopplingar till författaren. I ditt resonemang har du med följande punkter: - orsaker - konsekvenser - jämförelser
Historiska & kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du försöker ge exempel på och dra slutsatser om hur litteraturen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som den har tillkommit i.
Du kan ge något exempel på och dra enkla slutsatser om hur litteraturen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som den har tillkommit i.
Du kan dra några slutsatser och ge några exempel på hur litteraturen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som den har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur litteraturen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som den har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: