Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förföljaren

Skapad 2021-03-15 09:42 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska
Äntligen ska du få läsa! Den här gången ska du läsa en spänningsroman, Förföljaren, av Magnus Nordin.

Innehåll

Under några veckor framåt ska du lyssna på och själv läsa boken Förföljaren av Magnus Nordin. Till boken följer det uppgifter att svara på och vi kommer även att diskutera innehållet i boken. Som avslutning gör du en inlämningsuppgift.

Tidsplan

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

Klart senast fredag

11

 

Introduktion av boken Förföljaren

Högläsning

Högläsning

Personbeskrivningar

 

Läsa s. 7 – 46 + frågor

12

Högläsning

Högläsning + svara på frågor

Högläsning + svara på frågor + diskussion kring frågorna

Läsa s. 47 – 88 + frågor

14

Annandag påsk

Högläsning + svara på frågor

Högläsning + svara på frågor + diskussion kring frågorna

Läsa s. 91 – 129 +frågor

15

Högläsning

Högläsning + svara på frågor

Högläsning + svara på frågor + diskussion kring frågorna

Läsa s. 130 – 181 + frågor

16

Högläsning

Högläsning + svara på frågor

Högläsning + svara på frågor + diskussion kring frågorna

Läsa s. 185 – 240 + frågor

17

Högläsning

Högläsning + svara på frågor + diskussion kring frågorna + påbörja inlämningsuppgiften

Lovdag

Läsa s. 243 – 255 + frågor

Inlämningsuppgift

18

Arbeta med inlämnings-uppgiften

Arbeta med inlämnings-uppgiften

Arbeta med inlämnings-uppgiften

Inlämningsuppgiften klar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Förföljaren

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Koppling till upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Påverkan av tid och sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: