Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö, Naturvetenskap och Teknik Solrosen vt 21

Skapad 2021-03-15 10:03 i Förskolan Eken Östhammar
Miljö, hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik.
Förskola
Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I april, maj och juni kommer vi att ha fokus på läroplansmålen som handlar om vår miljö, naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få delta i flera aktiviteter som behandlar hållbar utveckling. 
 • Att barnen ska få använda och fundera kring hur enkel teknik fungerar.
 • Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.

Aktivitet/metod

 • Tar utgångspunkt i temat vi redan har om hållbar utveckling
 • Plocka skräp i naturen på utflykter, Sopsortera och återvinna. 
 • Använda filmer från UR.se och WWF.se samt appar.
 • Vi undersöker teknik i vardagen (tex dragkedjor, korkar, kardborreband)
 • Spelar spel som går på programmering. Tex "Fix the factory"
 • Konstruera med hjälp av magneter, lego etc
 • Utföra experiment utifrån förskolans natur - och teknik material.
 • Fokusera på hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik i böcker på läsvilan och andra tillfällen under dagen. 

När? Var? Hur? Varför?.

Vi jobbar utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. April, maj och juni ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar miljön, naturvetenskap och teknik. 

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • utflykter
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle ges.

Resultat - hur blev det?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: