Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kroppsuppfattning

Skapad 2021-03-15 10:19 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Barnen ska få möjligheter att röra sig på olika sätt och få motoriska utmaningar. Vi vill att barnen ska känna glädje i att röra på sig.

Innehåll

Vad ska barnen erbjudas för att träna grovmotorik?

Barnen ska få möjligheter att röra på sig och träna färdigheter som att hoppa, springa och balansera.

De ska få möjligheter att i olika aktiviteter med bollar öva på att rulla, kasta och sparka.

Barnen ska få möjlighet att tillägna sig ett ordförråd som inkluderar kroppsdelar och rörelser.

De ska få möjlighet att uppleva både intensitet och vila.

Hur ska vi ge dessa möjligheter?

Vi ska spela musik som barnen kan dansa och röra sig till. Ibland kombinerar vi musik med annat material som främjar rörelse, som till exempel kryptunnel, ärtpåsar och bollar. Vi ska använda rytmen i musiken och olika typer av musik för att uppmuntra till både pulshöjande aktiviteter och vila.

Vi ska erbjuda material och uppmärksamma barnen på ställen som lämpar sig för balansgång, till exempel sandlådekanten, brädor eller balanskuddar. 

Vi ska ta fram bollar i vissa aktiviteter inomhus, och ofta erbjuda lek med bollar ute. 

Vi ska ha lekar eller gympapass som ger möjlighet att träna olika motoriska färdigheter.

Vi ska erbjuda lekar, aktiviteter och material som uppmuntrar till rörelse. Vi pedagoger ska vara förebilder och ge barnen inspiration till rörelse och rörelseglädje. Vi ska sätta ord på vad vi gör och benämna olika kroppsdelar. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: