Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingspsykologi

Skapad 2021-03-15 10:35 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Vi har under vecka 4 till vecka 10 arbetat med utvecklingspsykologi. Vi har pratat om anknytningsteorin samt Eriksons stadieteori. Ni fick i grupp analysera fallbeskrivningen om Henry. Vi hade sedan en gemensam diskussion. Ni fick även ta del av ett elevexempel av hur man kan analysera en fallbeskrivning. Vi avslutade med att se filmen "American History X" och sedan fick ni analysera två av karaktärerna utifrån anknytningsteori och Eriksons stadieteori.

Innehåll

Vi har under vecka 4 till vecka 10 arbetat med utvecklingspsykologi. Vi har pratat om anknytningsteorin samt Eriksons stadieteori. Ni fick i grupp analysera fallbeskrivningen om Henry. Vi hade sedan en gemensam diskussion. Ni fick även ta del av ett elevexempel av hur man kan analysera en fallbeskrivning. Vi avslutade med att se filmen "American History X" och sedan fick ni analysera två av karaktärerna utifrån anknytningsteori och Eriksons stadieteori. 

Matriser

Psk
Utvecklingspsykologi

Rubrik 1

Når ej upp till målen
Godtagbara kunskaper
På väg mot högre måluppfyllelse
Mer än godtagbara kunskaper
På väg
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Ny aspekt
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Ny aspekt
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: