Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala läromedel

Skapad 2021-03-15 10:40 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola
Vi använder greenscreen/Bluebots/Book creator tillsammans med barnen

Innehåll

Var är vi?

Nulägesbeskrivning

Älgen Hälge, Haren Skutt och Ekorren Ellen kommer komma på besök med olika uppdrag till barngruppen. Där barnen får möjlighet att utforska digitala verktyg

Vart ska vi?

Vi ger barnen möjlighet att utforska de digitala verktyg som finns tillgängliga på förskolan.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att göra filmer med skogsdjuren med hjälp av greenscreen. Bluebots kommer vi använda med inriktning tema skogen

Vi kommer även att utforska bookcreator och göra böcker med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: