👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Jack" - 8A SV VT21

Skapad 2021-03-15 10:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola F – 9
Vi ska läsa boken Jack! Vi kommer också att föra en läslogg kring boken och ha boksamtal i grupper.

Innehåll

Syfte 

Genom att läsa den här ungdomsboken så kommer du få: 

  • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
  • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
  • formulera dig i skrift genom olika typer av uppgifter kopplade till boken

 

Undervisning:

Undervisningen kommer att hållas genom fjärrlektioner (tisdag + fredag) och på plats i skolan (onsdagar), tills vidare. Planeringen för läsningen, dvs hur långt du bör ha läst varje vecka, finns här i unikumplaneringen. Läsloggsfrågor och annat material kommer att finnas i google drive, ämnen - svenska - läsprojekt Jack VT21: https://drive.google.com/drive/folders/1gOC3Nkc5ivXRSz44qSBwXSZGkjI67_GQ

 

 

Läsprojektet innehåller följande:

  • Genomgångar
  • Enskild läsning
  • Läslogg: Du får frågor och uppgifter att reflektera över varje vecka.
  • Boksamtal och diskussioner i läsgrupp varje vecka.

 

Boken finns tyvärr inte på Inläsningstjänst. Men för er som har Legimus, så finns den som talbok där. 

 

Tid:

Vi arbetar med detta under veckorna 11-17. Just nu ligger det avslutande provet på fredag 30/4, vecka 17. 

 

Fördelning av veckans lektioner:

Tisdag: Eget arbete: läsning och läslogg. 

Onsdag: På plats - bokdiskussioner i läsgrupper. OBS: Viktigt att du läst till veckans mål för att kunna vara med i diskussionen!

Fredag: Eget arbete: läsning och läslogg. 

 

Tidsplanering:

Vecka 11 introduktion, egen läsning s. 5-30

Vecka 12: Del 1: s. 5-67

Vecka 13: Del 2: s. 67-132

Vecka 15: Del 3: s. 133-200

Vecka 16: Läs s. 201- 268. Skrivuppgift start onsdag 21/4.

Vecka 17: Del 4: s. 201- 268. Boksamtal onsdag 28/4 spelas in. Slutprov i Digiexam med läslogg 30/4.

 

 

Läslogg:

Du kommer läsa boken och skriva en läslogg.  Det är mycket viktigt att du följer den veckoplanering som finns kring antalet sidor som du ska läsa och att du har arbetat med de frågor som hör till. Detta ska vara gjort inför boksamtalet. 

 

Boksamtal:

I boksamtalet diskuterar ni veckans frågor, för att hjälpa varandra med förståelsen av bokens handling, samt att delge varandra era tankar kring det ni har läst. Grupperna kommer jag sätta ihop. Det är viktigt att ni utser en samtalsledare varje gång. Samtalsledaren ansvarar för att gruppen pratar om frågorna, samt försöker fördela ordet så att samtalet flyter så bra det går. Se "samtalsledarens roll" på drive: https://drive.google.com/drive/folders/1gOC3Nkc5ivXRSz44qSBwXSZGkjI67_GQ

 

Bedömning

Jag bedömer den avslutande bokuppgiften som kommer skrivas via digiexam eller på annat liknande sätt. Då kommer er läslogg att vara viktig. Samt en skrivuppgift som anknyter till boken. 

 

Jag skriver ut läsloggarna på morgonen 30/4 innan provet - då är det viktigt att den är färdig!

Matriser

Läsprojekt SV - Sammanfatta, Tolka, Ge omdöme

Läsprojekt - sammanfatta, tolka, omdöme, samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse - Sammanfatta
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
DU kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Läsförståelse - Tolka
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförståelse - Ge omdöme
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.