Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sexualitet, samtycke och relationer.

Skapad 2021-03-15 10:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbete som bygger på lyhördhet och förmågan att lyssna och lämna plats.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

Syfte: 

 • främja elevernas hälsa och välbefinnande,
 • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val,
 • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter,
 • förmedla betydelsen av samtycke,
 • omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck,
 • utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet.

 

Centralt innehåll:

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Arbetsprocess:

Samtal om olika dilemma. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sexualitet, samtycke och relationer.

F
E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: