Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad och droger.

Skapad 2021-03-15 11:03 i Önnestads skola Kristianstad
I detta område kommer du att få lära dig mer om vad som händer under puberteten, om kvinnans och mannens könsorgan, hur barn blir till och föds samt vad beroendeframkallande medel är och hur de påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Du kommer även att lära dig mer om olika typer av relationer och familjekonstellationer samt om jämställdhet, kärlek och ansvar.
Grundskola 6 Svenska Biologi
Hur blir ett barn till och vad händer om man inte kan få barn? Vad ska man göra om man inte vill få barn, hur skyddar man sig? Hur kommer barnet ut? Vad är viktigt att tänka på i relationer? Vad är droger och hur förändras den mentala och fysiska hälsan vid användning av beroendeframkallande medel? Dessa är exempel på frågor som vi kommer att arbeta med och kring under detta arbetsmoment i No.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll:

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha hel- och halvklassgenomgångar.
 • Du kommer att delta i diskussioner i större och mindre grupper. 
 • Du kommer att få läsa och hämta information ur olika texter, se filmer och söka information från olika källor.
 • Du kommer att få svara på frågor, både skriftligt i elevhäften och till filmer vi ser samt muntligt under diskussioner.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt med att känna på och laborera med olika saker som hör till detta ämne, såsom tamponger, bindor och kondomer m.m..

 

Mål och bedömning:

När du är klar med arbetsområdet "Sex, samlevnad och droger" ska du kunna:

 • Förklara, på ett naturvetenskapligt sätt, hur ett barn blir till och hur man kan skydda sig om man inte vill ha barn.
 • Samtala om vad som är viktigt att tänka på gällande samlevnad samt ge exempel på hur bilden av en familj har utvecklats och förändrats under tid.
 • Beskriva hur kroppen, psykiskt och fysiskt, påverkas av beroendeframkallande medel.

Du ska även kunna:

 • Ge din bild och framföra dina åsikter som rör sexualitet, pubertet, samlevnad och beroendeframkallande medel på ett sätt som uppmuntrar andra att tala.
 • Delta i en diskussion på ett sätt som för den framåt.
 • Lyssna in, acceptera och spinna vidare på andras tankar och åsikter.
 • Använda dig av olika typer av information och olika typer av informationskällor för att skriva egna texter.
 • Kritiskt granska information och källor och ta ut den för dig mest relevanta faktan.
 • Namnge olika delar på kroppen, hur dessa fungerar och samverkar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Bi
Puberteten, sex och samlevnad, beroendeframkallande medels påverkan på hälsan.

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samtala om kroppen
Du samtalar om sex, samlevnad, pubertet och droger.
 • Bi  4-6
Du svarar på enkla frågor om sex, samlevnad, pubertet och droger.
Du samtalar utifrån egna och andras frågor om sex, samlevnad, pubertet och droger.
Du samtalar utifrån egna frågor och fördjupar och breddar andras frågor om sex, samlevnad, pubertet och droger.
Söka information
Du kan söka information om sex, samlevnad, puberteten och droger i texter, filmer och med hjälp av i-Pad.
 • Bi  4-6
Du söker med viss hjälp information i texter, filmer eller med hjälp av datorn.
Du söker självständigt information i olika källor och kan med hjälp avgöra vilken information som är relevant för dig att använda.
Du söker självständigt information i olika källor och kan själv avgöra vilken information som är relevant för dig att använda.
Använda information
Du kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper.
 • Sv
Du skriver enkla texter och gör andra framställningar med viss hjälp.
Du skriver enkla texter och gör andra framställningar självständigt.
Du skriver texter och gör andra framställningar med mycket information självständigt.
Kunskaper om kroppen
Du har kunskap om olika delar av kroppen, hur de fungerar och samverkar i kroppen.
 • Bi
Du har grundläggande kunskap om olika delar av kroppen och hur de samverkar.
Du har god kunskap om olika delar av kroppen och hur de samverkar. Du använder vissa av de ord som vi arbetat med när du förklarar.
Du har god kunskap om olika delar av kroppen och kan förklara flera sätt på hur de samverkar. Du använder flera av de ord som vi arbetat med när du förklarar.
Droger
Du har kunskap om hur beroendeframkallande medel påverkar vår kropp fysiskt och psykiskt.
 • Bi  4-6
Du känner till några beroendeframkallande medel samt använder enkla och till vis del underbyggda resonemang för hur de påverkar vår kropp.
Du känner till flera beroendeframkallande medel och hur de verkar i kroppen. Du använder utvecklade och ganska väl underbyggda resonemang för hur de påverkar vår kropp.
Du känner till flera beroendeframkallande medel och kan förklara flera olika sätt på hur de verkar i kroppen. Du använder välutvecklade och väl underbyggda resonemang för hur de påverkar vår kropp.
Puberteten
Du har kunskap om vad puberteten är och vad som händer med kroppen.
 • Bi  4-6
Du känner till några sätt som kroppen förändras på under puberteten.
Du känner till flera olika sätt som kroppen förändras under puberteten och kan till viss del berätta varför det händer.
Du känner till flera olika sätt som kroppen förändras under puberteten och kan med säkerhet berätta varför det händer.
Sex
Du har kunskap om hur ett barn blir till och föds.
 • Bi  4-6
Du har grundläggande kunskap om hur ett barn blir till samt kan beskriva ett sätt på hur man kan skydda sig mot en graviditet.
Du har kunskap om hur ett barn blir till, varför tjejer har mens samt kan beskriva några olika sätt på hur man kan skydda sig mot en graviditet.
Du har god kunskap om hur ett barn blir till, vet varför tjejer har mens och kan förklara flera olika sätt på hur man kan skydda sig mot en graviditet.
Samlevnad
Du har kunskaper om samlevnad och kärnfamiljens utveckling över tid.
 • Bi  4-6
Du kan berätta något som kan vara viktigt att tänka på gällande samlevnad samt ge ett exempel på hur bilden av en familj har utvecklats och förändrats under tid.
Du kan berätta om vad som kan vara viktigt att tänka på gällande samlevnad samt ge några exempel på hur bilden av en familj har utvecklats och förändrats under tid.
Du kan berätta flera olika sätt om vad som kan vara viktigt att tänka på gällande samlevnad samt ge flera exempel på hur bilden av en familj har utvecklats och förändrats under tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: