Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk/Procent/Decimaltal VT år 6

Skapad 2021-03-15 11:17 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Det här är vår planering för matematiken 7-13.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:


Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • förstå begreppet del av helhet 
 • kunna namnge bråktal
 • kunna storleksordna, rita, och jämföra tal i procentform och bråkform/blandad form.
 • kunna placera tal i bråk, decimal och procentform på tallinje.
 • kunna omvandla tal mellan de olika formerna.
 • kunna skriva hundradelar och tiondelar i bråk-, decimal- och procentform
 • kunna addera och subtrahera tal i de tre formerna.
 • kunna multiplicera med bråk och räkna del av antal (stambråk)
 • Kunna öka och minska med procent (rea).
 • kunna lösa matteproblem inom området.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i matematikboken, enskilt, i grupp och helklass.
 • Spel av olika slag, både kort-, bräd- och datorspel.
 • Diskussioner och gruppuppgifter.
 • Praktiska uppgifter

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att delta i diskussioner och vara aktiv vid laborationer och spel. Vid repetitionsgenomgångar är det viktigt att du visar vad du förstått. I slutet av arbetsområdet, eller en tid efter, kommer vi att ha en litet prov för att se vad vi kommer ihåg av det vi lärt oss.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: