👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Ingen rädder för vargen här!

Skapad 2021-03-15 14:06 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Konsten att argumentera skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under några veckor ska vi studera konsten att argumentera skriftligt genom att läsa två insändare och undersöka vad som är typiskt för texternas uppbyggnad, innehåll och stil. Slutligen ska du skriva en egen insändare.

Innehåll

Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Det betyder att det är vi själva som bestämmer hur vårt land ska fungera och hur det ska utvecklas. Men demokratin bygger på att vi är aktiva och deltar i debatten. Och det ska vara roligt att debattera!

 

För att det ska bli en bra debatt måste de som debatterar respektera varandra. Det är en konst att tycka olika utan att bli osams. För att våga delta i debatten behöver vi också träna oss i att argumentera. Hur skriver du en bra insändare eller debattartikel? Det är det du ska lära dig här.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Planering Ingen rädder för vargen här!

Om konsten att argumentera skriftligt

 

Vecka tisdagar

Innehåll

9

Vad är en insändare?

Kontakt s 127-131

Uppgift 1 s131

10

Utvecklingssamtal

11

Insändare: Tesen, bakgrundsinformation, argument, bemöt ett argument, bästa avslutningen

Kontakt s 128-134

Uppgift 2-5

12

Slutuppgift/examination Skriv en egen insändare

Kontakt s 135

13

Slutuppgift/examination Skriv en egen insändare

Kontakt s 135

15

Bearbeta efter respons

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
Bedömningsmatris Ingen rädder för vargen här!

Argumentera skriftligt -Skriv en insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en insändare.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en insändare.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en insändare.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en insändare. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en insändare relativt väl, t ex genom att den har en tes, argument och en avslutande uppmaning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en insändare väl, t ex genom att den har en tes, tydliga argument och en effektiv avslutande uppmaning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, t ex genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, t ex genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9
Eleven för fram åsikter med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för fram åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för fram åsikter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Helhetsbedömning
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9