👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Vikingatid till Frihetstid

Skapad 2021-03-15 15:22 i Eriksberg grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Samhällsorienterande ämnen Svenska Kommunikation
Du ska få lära dig mer om Sveriges och Uppsalas historia under tiden från Vikingatiden till Frihetstiden.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 

Du ska med stöd av bilder kunna läsa och berätta  om Sveriges och Uppsalas historia.

Du ska bidra till resonemang om budskap och handling i olika filmer vi ser kopplade till temat.

Du ska med hjälp av bildstöd visa på historiska händelser från Vikingatid till Frihetstid. 

Du ska utifrån tidslinjen kunna resonera om olika händelser och gestalter.

Du ska i resonemang kunna använda ämnesspecifika ord så som Vikingatid, Medeltid, Vasatid, Stormaktstid, Frihetstid. 

 

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer att skapa tidslinjer i klassrummet, där vi med bilder sätter ut viktiga händelser och gestalter.

Vi ser filmer där vi resonerar om innehållet och gemensamt skapar widgitbilder för att komma ihåg. 

Vi kommer bl.a. att använda oss av filmer från Begreppa, NE-Skola och Studi.

Vi arbetar enskilt och tillsammans. 

 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

Du kommer att få välja en händelse, byggnad eller gestalt att redovisa inför gruppen.

 

Bedömning

Du ges feedback varje lektionspass och bedömningen sker fortlöpande med stöd av observationer och i samråd mellan kollegor.

Efter varje avslutad tidsperiod redovisar du vad du lärt dig med stöd av det bildstöd vi arbetat fram.

Som en avslutande uppgift får eleverna enskilt eller i par redovisa en händelse, byggnad eller gestalt inför klassen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO

Matriser

Sv VAA KOM SO
VAA, Historia, Vikingatiden till Frihetstiden

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Platser & miljöer
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Hämta information
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Sv VAA KOM SO
KOM,kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Sv VAA KOM SO
Historia, åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Historiska händelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.