Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden VT 2021

Skapad 2021-03-15 16:05 i Ekenäs skolan Stenungsund
Vikingatiden
Grundskola 4 – 5 Historia
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att förvärva kunskap om vikingarnas liv genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter och sökleta efter fakta, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde och vikingarnas resor.

Innehåll

Mål för elev

 • Ha kunskaper om hur människor levde
 • Kunna redogöra för händelser som skedde under denna tid.
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället.
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag. 

Genomförande

Vi kommer arbeta både med våra läromedel Upptäck historia och Clio, bildspel, föreläsningar och filmer om Vikingatiden. Eleverna kommer att arbeta enskilt och i grupp. 

 

Bedömning

Jag bedömer ditt sätt:
att föra resonemang och göra jämförelser
att argumentera dina åsikter och föra en diskussion framåt
att söka information och använda den
att kunna dra slutsatser och sammanfatta den fakta du fått fram

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: