Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema, Hållbar utveckling

Skapad 2021-03-15 16:34 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Biologi Geografi Kemi Svenska Svenska som andraspråk Fysik
Hållbar utveckling handlar om hur vi kan bevara jorden för framtiden och på att smart sätt använda jordens resurser utan att göra för stort avtryck på den. I FN:s Globala mål står det under flera punkter hur vi måste arbeta för att göra vår jord till en hållbar plats att leva på. Det är viktigt att vi alla förstår hur vi kan påverka och förbättra jorden med enkla medel.

Innehåll

Tema: Hållbar utveckling för vår jord

Du kommer att lära dig om klimatförändringar & växthuseffekten, återvinning & källsortering, transporter och miljömärken, diskutera våra val i affären. Vi ska också lära oss mer om hur ekosystem fungerar,  vilka djur och växter som försvinner pga människans påverkan och dess konsekvenser för en hållbar utveckling.

·    

·  

·  uUnder det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • ·       förklara vikten av hållbar utveckling, och ge exempel på varför det behövs

  ·      förstå och förklara klimatförändringar och växthuseffekten.

  ·      Veta vad källsortering och återvinning är samt hur det används   

 •   Hur man kan välja hållbart i affären

 • Söka information och använda den i egen text
 • Förklara skillnaden mellan förnybara naturresurser och icke förnybara naturresurser.

Det kommer du få visa genom att: (bedömning)

Svara på frågor till olika texter och filmer.

I grupp, redovisa ett fördjupningsområde.

Delta i diskussioner.

Genomföra ett skriftligt test. 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • ·      Gemensamma genomgångar & diskussioner

  ·      Grupparbeten

  ·      Titta på olika dokumentärer 

  ·      Eget individuellt arbete med att söka fakta och skriva om det.

  Undersökning miljömärken (läxa) 

Uppgifter

 • Extrauppgift i NO

 • Extrauppgift i NO

 • Instuderingsfrågor till hållbar utveckling

 • Instuderingsfrågor till hållbar utveckling

 • Instuderingsfrågor till hållbar utveckling

 • Beskrivande text om ett land i Europa

 • Uppföljning läxa hållbar utveckling

 • Uppföljning läxa hållbar utveckling

 • Läxa om hållbar utveckling, v 15-16 (måndag).

 • Läxa om hållbar utveckling, v 15-16 (tisdag).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: