Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungerns geografi

Skapad 2012-03-05 15:43 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Läsa olika typ faktatexter och titta på film om Ungern, skriva en text och göra en presentation.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Semestrar du ofta i Ungern? Har du någon favoritstad där? Hur mycket vet du om landet?

Var finns de roligaste baden, de finaste byggnaderna, de mest spännande muséer?

Nu kommer du får chansen att fördjupa dig i Ungerns geografi!

Detta ska du lära dig

Du kommer att träna att läsa och förstå faktatexter. Du ska kunna svara på frågor och göra en sammanfattning av en faktatext.

Du ska kunna hitta information om Ungern och göra en presentation. Du behöver kunna presentera ditt arbete muntligt till de andra. Du behöver kunna omarbeta din presentation utifrån respons du har fått.

Du behöver ge respons till andras arbete.

Du kommer att göra korta översättningar från svenska till ungerska.

Du behöver kunna göra anteckningar med lärarens hjälp.

Du ska kunna grundläggande fakta om Ungerns geografi.

Detta ska vi göra

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Så här kommer undervisningen att se ut

 - Vi börjar med att läsa genom denna planeringen tillsammans. Du har möjlighet att framföra dina åsikter om denna. Vi planerar tidsperspektiven. Vi planerar tiden till inlämningarna. 

Eventuellt ändrar jag planeringen efter  era önskmål och sedan tilldelar jag den till er i ert sida Unikum.

 - Vi jobbar med kartan, svara på frågor om Ungerns geografi. Vi tittar på granländerna, områdena där ungerskan används.

Elevernas egen erfarenhet av länderna och städerna diskuteras.

 -  Faktatexter om Ungern. Läsförståelseuppgifter. Sammanfattning av text.

 -  Vilka faktaböcker finns på svenska om Ungern? Eleverna läser de. Eleverna översätter kortare och lättare stycke av de.

 -  Varje elev väljer en stad där ungrare bor i Ungern eller i grannländerna. Välj gärna en stad du känner till, har besökt eller har släktingar i.

Gör en presentation om staden.

 -  Vi tittar på presentationerna, utverderar de. Eleverna ger kommentarer till varandra.

 -  Vi tittar på en film om Ungern. Gör anteckningar under filmen

 -  Gör en toto med 13 tipsfrågor om Ungern. Använd dina anteckningar från förra veckan. Eleverna svarar på varandras frågor. Vi gör tillsammans en  toto av de bästa frågorna. Toton kan läggas ut på vår språksida.

Detta ska du kunna

Kopplingar till läroplan

 • Ml  E 9
  Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Ml  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Ml  E 9
  Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Ml  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: