👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering

Skapad 2021-03-15 16:57 i Flygande Draken fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

 

Var är vi? 

Barngruppen vi har, har fyllts på under ett halvår, nu är den nästintill intakt och vi ska börja med lite aktiviteter utomhus.  

Första aktiviteten vi satsat på är plantering. För att följa vårens framfart har vi tagit in planteringen på avdelningen så barnen får en uppfattning om hur växter skapas. 

 

Vart ska vi?

Måla mjölkförpackningar som vi sedan ska plantera i. Vi kommer även plantera i omålade förpackningar.

Genom att vi planterar så kommer barnen få vara med från början hur växter blir till och se hur de växer, genom att följa upp och vattna sina växter. Vi dokumenterar så vi kan följa upp arbetet.

 

Hur gör vi?

Vi planerar för att ta med oss färg, penslar och tomma mjölk kartonger utomhus. Där får barnen måla varsin kartong som vi sedan ska plantera i. 

Vi kommer dela in barnen i mindre grupper.

 Pedagogerna kommer ha ett närvarande och delaktigt förhållningssätt.

                                                                                                                                                               

 

Genomförande

Barnen fick börja att måla en varsin mjölkkartong som vi sedan fyllde med jord och barnen fick sedan välja olika frön (fjärilsblommor, solroser, slingerkrasse samt dekorationsgräs) som de själva planterade i jorden. Därefter fick de vattna planteringarna. Under tiden samtalade vi med barnen och benämnde sakerna vi gjorde för att att barnen ska få fylla på sitt ordförråd. 

När planteringarna var klara så ställde vi dem i fönstret och väntade på att solen skulle skina på dem så de skulle börja växa.  

 

Resultat/Reflektion

Vi upplevde att barnen var intresserade och tyckte det var spännande att få plantera. Det växte snabbt och barnen ville se och känna på det som har växt. En del av barnen tyckte att det var lite otäckt att känna på planteringen

 

Då barnen är relativt små är det svårt att reflektera tillsammans med dem, men vi har märkt att barnen är varsamt med växterna. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18