👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden och livets utveckling

Skapad 2021-03-15 16:59 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om jordens och livets utveckling. Vi pratar om urtiden. Vi lär oss om Big Bang, utveckling av livsformer på jorden.

Innehåll

Elevens mål

Du ska kunna:

- berätta något om Big-Bang. 

- berätta något om hur planeten Tellus bildades.

- berätta hur det första livet uppstod i haven.

- berätta något om hur livet utvecklades i hav och land.

- berätta något om hur dinosaurierna levde och utvecklades på planeten.

- berätta om hur däggdjuren utvecklades.

- berätta om de första människorna. 

 

Undervisning/Arbetssätt

Du får möjlighet att:

Vi kommer att:

Vi kommer se på filmer och läsa , för att lära oss om jordens uppkomst och utveckling.

Vi kommer samtala om olika skapelsemyter som finns i vår värld.

Vi kommer skapa bilder inom de olika tidsåldrarna.

Vi kommer arbeta med tidslinje och placera in olika händelser på dem. 

Vi kommer skriva enkla faktatexter om de olika tidsperioderna, i grupp, i par och enskilt.

Vi kommer skapa en egen faktabok om jordens och livets utveckling.

Vi kommer att:

- arbeta med olika bildtekniker för att utveckla ditt målande och tecknande.

- samtala kring livet utveckling och olika teorier om livet uppkomst.

- träna på att skriva tankekartor, 

- använda tankekartor som stöd vid faktaskrivande.

- arbeta fram en egen tidslinje med hjälp av bildarbete.

- träna på att skriva egna, enkla faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3