👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Ekologi

Skapad 2021-03-16 07:25 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Vad är ett ekosystem? Vad påverkar ett ekosystem? Vad är en näringskedja? Dessa frågor, bland andra, ska vi ta reda på och besvara under detta arbetsområde.

Innehåll

Ämne: Biologi

Arbetsområde: Ekologi

Tid: 10 veckor/20 lektioner

Klass: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E

Vad ska jag lära mig?

·       Ekosystem i närmiljön.

·       Samband mellan olika organismer: näringskedja, näringsväv.

·       Olika ekosystemtjänster.

·       Organismers anpassningar till olika livsmiljöer

·       Enkla fältstudier: planering, utförande, utvärdering.

·       Ekologi-begrepp

Varför ska jag lära mig detta?

·       Lära sig mer om biologiska sammanhang och utveckla intresse och nyfikenhet för naturen.

·       Söka svar på frågor genom systematiska undersökningar

·       Kritiskt tänka kring miljö/klimat

Hur ska jag lära mig?

·       Exkursioner

·       Diskussioner: Elevledda, lärarledda

·       Digitala hjälpmedel: Digilär, Quizlet

Bedömning:

·       Summativt: Skriva en faktatext om ett ekosystem

·       Formativt: Deltagande under lektionstid, deltagande och utförande på exkursioner.