Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenad - Matematik

Skapad 2021-03-16 08:44 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering för fokusområde matematik med Promenad och Rymden som fokus.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: v.13-16

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Rödklövern

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 2021-03-26

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik

- Jämställdhet

- Digitalisering

- Barns inflytande

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

- Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen förmågan att utveckla sin problemlösningsförmåga. Vi vill även ge barnen en förståelse för avstånd och storlek och kunna resonera matematiskt om detta. Vi vill även ge barnen en förståelse för diagram.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Vi räknar upp och räknar ner. Sedan går vi på rymdpromenad. De yngre barnen får gå enkla banor inne på avdelningen och träna sin problemlösningsförmåga och de äldre barnen får olika uppdrag de ska lösa.

- Vi kommer att använda oss av green screen och klippa in barnen tillsammans med planeter och sedan resonera matematiskt och logiskt kring dessa bilder. Vi kommer prata om storleken på rymden och hur långt bort allting är och hur stort allting är. 

- Vi använder oss av dagsschema för att exemplifiera tid för barnen. Vi försöker göra tiden så konkret som möjligt. 

- Vi kommer även börja föra statistik och göra diagram för frukter och vilka som varit inne i målarrummet.

Jämställdhet: Varje barn är med på sina egna villkor.

Digitalisering: Vi använder oss av green screen och projicering av rymden.

Hela arbetslaget är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Barnens lärande synliggörs via gemensam reflektion, lärloggar, glimtar, utskrivna bilder i hallen och genom utvärderingen av den pedagogiska planeringen. Detta gör så att både barn, föräldrar och pedagoger kan se lärandet hos det enskilda barnet.

Planeringen upprättad av: Personalen på Rödklövern

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: