👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt-21 ÅR 9 SAMHÄLLSEKONOMI

Skapad 2021-03-16 09:32 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
DU KOMMER ATT UTVECKLA DINA FÖRMÅGOR ATT: reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (SH) analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (SH) analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (SH) uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (SH)
Grundskola 9 Samhällskunskap
HUR FUNKAR DET HÄR MED SAMHÄLLETS OCH DEN GLOBALA EKONOMIN EGENTLIGEN? Gå in här under på innehåll och se hela områdets upplägg. arebtsuppgifter ligger på Teams

Innehåll

Lektionsplanering SAMHÄLLSEKONOMI 9A  v.12-18 PÅSKLOV V.14

HÄR HITTAR DU ALLT SOM VI JOBBAR MED UNDER MOMENTET!   DETALJERADE ARBETSUPPGIFTER OCH KÄLLOR ATT ANVÄNDA LIGGER PÅ TEAMS ATT LADDA NER

Du  får en överskådlig planering över momentet SAMHÄLLSEKONOMI. Tänk på att planeringen kan ändras beroende på hur snabbt vi jobbar om vi måste repetera etc. ​Planen är också strukturerad så att den lätt kan användas om det blir tal om distansundervisning.   

Vi följer denna plan på lektionerna men den är också bra för dig när du övar på egen hand hemma, har varit sjuk eller vill repetera det vi gjort tidigare inför skrivning. Som förälder får du en snabb överblick och kan se vad ditt barn gör i SO:n oh vad som förväntas göras hemifrån. Alla meningar/begrepp som är understrukna är länkar till läroboken, Studi.se eller sli.se. 

​Om du som elev blir färdig med en lektionsuppgift förväntas du att på egen hand gå in och göra quiz på tex Begreppa eller studi.se, repetera sina svar på frågorna, läsa framåt i läroboken, eller öva begrepp på Quizlet.  Du blir ju klar för du kan alltid göra mer! (växande tankesätt).

Läroboken: Capensis förlag SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9 , du kan både läsa i din bok/ TEXTHÄFTE + lyssna på den på inläsningtjänst.

Du behöver logga in på vissa sidor, se till att du har koll på din inloggning.

Studi.se= skolmejlen + lösenord= ditt egna valda

Inläsningstjänst.se = Där ligger din lärobok så du kan lyssna på den + se filmer på Begreppa . = skolmejlen + lösenord= 12345678

Sli.seannika.gestrin@edu.stockholm.se + lösenord= dagböcker

Quizlet – räcker om du följer länken.  Orden är från lärobokens kapitel men även några tillagda.

https://quizlet.com/156705017/samhallsekonomi-flash-cards/

Power Pointen LIGGER PÅ TEAMS

Lektionsinnehåll: 

v

TISDAG 70

TORSDAG 70

FREDAG 50

ATT TÄNKA PÅ

v. 12

Uppstart: LYXFÄLLAN CA 40 MINUTER

Innehåll  + MATERIAL + UPPLÄGG + ladda ner + få grupper mm

Låna böcker…

Genomgång… Nosa på PUNKT 1 PRIVATEKONOMI  - VAD SKA NI GÖRA?

PUNKT 1  privatekonomi

(tabell punkt 1)

 

PUNKT 2 Företagens och den offentliga ekonomin

 

PUNKT 2 Företagens och den offentliga ekonomin

 

 

ÖVA Begrepp + repetera efter varje lektion.

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

 

V.13

 

PUNKT  2 Företagens och den offentliga ekonomin  ( tabell punkt 2 )

TID ÖVER ÖVA QUIZLET + BÖRJA MED PUNKT 3

VARVAS MED NP I NO

PUNKT 3. Bankernas ekonomi ( tabell punkt 3 ) + BÖRJA MED PUNKT 4A INFLATION MM

PÅSKLOV

Begrepp + repetera efter varje lektion.

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

 

 

v.14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

v.15

PUNKT 4A : GÖRA KLART INFLATION MM

PUNKT 4: B PRISSÄTTNING I EN MARKNADSEKONOMI

PUNKT 5 EKONOMISKA KRETSLOPPET  

Begrepp + repetera efter varje lektion.

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

v.16

PUNKT 6: hög- och lågkonjunktur

PUNKT 7: Arbetsmarknad och arbetslöshet.  

Gå igenom INFÖR NP ÅR 7+8

Vad ni kan repetera hemma till torsdag och torsdag.

Begrepp + repetera efter varje lektion.

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

v.17

NP SH 9-11

Lektionen (prat och slappa(:

 Diskussionsfråga:   KONSUMTIONENS ORSAKER OCH PÅVERKAN

Diskussionsfråga: Hur påverkas ekonomin av coronapandemin?    Öva begrepp quizlet

PUNKT 8+9

GLOBALISERING OCH FRIHANDEL

REPETERA INFÖR PROVET

ELLER NP?

 

 

 

Begrepp + repetera efter varje lektion.

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

 

 

V.18

SH BEDÖMNING 70 MINUTER

11. läs s. 158-163 ekonomiska resurser, makt och inflytande. 12. Läs s. 165-166 digitala resurser  ( KAN LÄMNAS FÖR SOM BEDÖMNING  FÖR HÖJNING)

START RELIGION NYRELIGÖSA RÖRELSER

Välja ”nyreligösa rörelser)

Begrepp + repetera efter varje lektion.

 

V.19-22

RELIGION NYRELIGÖSA RÖRELSER

 

RELIGION NYRELIGÖSA RÖRELSER

RELIGION NYRELIGÖSA RÖRELSER

INLÄMNING AV AREBTE  MAX 10 LJUD FIL. – SENAST  3 JUNI.

 

 

DU KOMMER ATT UTVECKLA DINA FÖRMÅGOR ATT:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, (SH)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, (SH)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, (SH)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (SH
ARBETSSÄTT: SE PLANERING FÖR DETALJER
 • Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner om olika frågeställningar. Se planering nedan.
 • Vi jobbar med text och frågor ur Samhällskunskapsboken. Samhällsekonomi samt arbetsliv
 • Vi stödjer läroboken med studi.se filmer, ANDRA KUNSKAPSFILMER
 • Vi ser nyheter och pratar om ekonomi.
 REDOVISNINGSFORMER:
KB 1 SKRIFTLIGT FÖRHÖR: Samhällsekonomi+ GLOBALISERING  
KB 2: INLÄMNING FRÅGOR + SKRIFTLIGT FÖRHÖR BEGREPP: Ekonomiska resurser v
 
 

Uppgifter

 • SCANNADE SIDOR UR LÄROBOKEN

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningsmatris samhällskunskap 7-9

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.
VISA FAKTAKUNSKAPER + kunna analysera samhällsstrukturer - sociala strukturer - mediala strukturer - rättsliga strukturer - ekonomiska strukturer - politiska strukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
2.
Använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
.I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
3.
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
4.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
5.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
6
reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
7
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.