Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2021-03-16 10:50 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi övar på och arbetar med referat, källhänvisningar och källkritisk läsning.

Innehåll

Planering referat

 • Öva på att skriva referat av olika typer av texter.
 • Öva på att skriva referat av muntlig framställning.
 • Öva på att källhänvisa.
 • Genomgång referat (mall) och källhänvisningar.
 • Läsa en text och skriva ett referat.
 • Eget arbete med text.

 

Kunskapstest:

I slutet av ämnesområdet kommer ett referatprov skrivas där du får visa dina kunskaper.

 

Material:

Info referat

Mall referat

Skriva referat

 

 

Uppgifter

 • Referatprov

 • Referatprov

 • Referatprov

 • Referatprov

 • Powerpoint referat

 • Öva på att skriva referat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Skriftlig förmåga (referat)

E
C
A
Struktur och tydlighet
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande, begripligt och väldisponerat. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Skriva referat
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en enkel sammanfattning av en text, samt skriva en text som anknyter till det lästa (ett referat). Referatet är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av en text, samt skriva en text som lyfter fram huvudtanken i det lästa (ett referat). Referatet är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av en text, samt skriva en egen text som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Referatet är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Hantering av källor
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: