👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 - Jungen und Mädchen

Skapad 2021-03-16 11:18 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
In diesem Kapitel lernen wir mehr über Alltagssituationen von Jungs und Mädchen. Wir fokussieren uns vor allem Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben.

Innehåll

---

Att kunna efter kapitlet:

- att uttrycka känslor
- att använder bisatser som inleds med "wenn, dass und weil"
- att använda imperativ

---


Montag, 22. März

- Uttal utan skam episod 1

- Rosa und hellblau -> https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-rosa-und-hellblau--typisch-maedchen-typisch-jungs-100.html 

Hemläxa: Glosor till 7A "Was Jungen hassen" -> s. 101 i textboken

Freitag, 26. März

- Uttal utan skam episod 2

- Bisatser med wenn, dass & weil

- Lyssna på "Was Jungen hassen" (7a, s. 78 i textboken), uppgift 1 & 2

Montag, 12. April

- Uttal utan skam episod 3

- Feedback från kunskapstestet

- Uppgift 1 & uppgift 2 (s. 78 i textboken) om "was Mädchen hassen"

- "Ich mag es, wenn..." (uppgift 1, s. 101 i arbetsboken)

Hemläxa: Glosor till 7B "Martin" -> s. 102 i textboken

Freitag, 16. April

- Uttal utan skam episod 4

- "Martin", s. 80 & 81 i textboken, uppgift 1 & 2

- "Was mögen deine Eltern nicht?" (uppgift 2, s. 101 i arbetsboken)

Montag, 19. April

- Uttal utan skam episod 5

- "Martin", s. 103 uppgift 1 & 2 i arbetsboken

Hemläxa: Glosor till 7C "Fast 15" -> s. 102 & 112 i textboken

Freitag, 23. April

- Uttal utan skam episod 6

- Grammatik: Imperativ (s. 104/105 i arbetsboken)

- "Fast fünfzehn" -> s. 82. i textboken, uppgift 1-3

Montag, 26. April

- Uttal utan skam episod 7

- Grammatik: Imperativ (s. 104/105 i arbetsboken)

- Uppgift 1 & 2, s. 106/107 i arbetsboken

Hemläxa: Glosor till 7D -> s. 102 & 112 i textboken

Freitag, 30. April

- Uttal utan skam episod 8

- Uppgift 3, 4 & 5, so. 107/108 i arbetsboken

Montag, 3. Mai

- Uttal utan skam episod 9

- Övningar inför kunskapstestet

- "Du bist da, und ich bin hier" -> s. 84 i textboken & uppgift 1 & 2 på s. 109 i arbetsboken.

Freitag, 7. Mai

- Uttal utan skam episod 10

- Övningar inför kunskapstestet

- "Du bist da, und ich bin hier" -> uppgift 2-4 i arbetsboken, s. 109-111.

Montag, 10. Mai

- Kunskapstest

Montag, 17. Mai

- Uttal utan skam episod 11

- sammanfatta en reklam

- böjning av haben, kaufen & fahren

- extraövningar

Hemläxa: Glosor till "Der Filmstar und die Eisprinzessin" -> s. 102 & 112 i textboken

Freitag, 21. Mai

- Uttal utan skam episod 12

Der Filmstar und die Eisprinzessin (s. 86-89 i textbok)

Montag, 24. Mai

- Uttal utan skam episod 13

- böjningsövning

- Der Filmstar und die Eisprinzessin (s. 86-89 i textbok)

    - besvara frågor om texten

    - spela olika scener från texten

- lucktext "Silke"

Freitag, 28. Mai

- Uttal utan skam episod 15

- böjningsövning

 

 

 

 

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk- tyska

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.