👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5b - Kap. 9

Skapad 2021-03-16 11:27 i Sätra skola Sandviken
Koll på Matematik 5b - Kapitel 6
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 9 som handlar om beräkningar, prioritering och avrundning.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av t ex. spel.
 • Använda oss av Bingel

Bedömning

Du kommer att utveckla kunskaper om:

-multiplicera med,10,100 och 1000

-dividera med 10,100,1000 så att kvoten blir ett decimaltal.

- prioriteringsregler

-överslagsräkning

- avrunda heltal och decimaltal

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 5b - Kapitel 8

Behöver träna mer
Godkänd
Uppgift 1
Eleven kan multiplicera med 10,100,1000.
Uppgift 2
Eleven kan dividera med 10,100,1000.
Uppgift 3
Eleven kan i problemlösning använda division och multiplikation i flera led.
Uppgift 4
Eleven kan skriva ett uttryck för vad man t.ex. kan köpa och räkna ut vad det kostar.
Uppgift 5
Eleven kan multiplicera och kan prioriteringsreglerna.
Uppgift 6
Eleven kan prioriteringsreglerna.
Visar på en högre nivå
Uppgift 7
Eleven kan göra en överslagsräkning.
Uppgift 8
Eleven kan avrunda till hundratal, en decimal och till två decimaler.
Uppgift 9
Eleven kan avrunda.
Visar på en högre nivå