👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grottmålningar, lektion 1

Skapad 2021-03-16 11:42 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
-Läs texten om grottmålningar. Texten avslutades med några frågor. -Du ska göra ett undersökande arbete själv eller med en kompis. Du eller ni ska söka informationen på internet från olika källor för att avsluta texten. -Du ska skriva källor som du använder för uppgiften. -Ni kan plocka meningar från olika källor och skriva en logisk text.

Innehåll

Grottkonst omfattar allt från målningar, ristningar, reliefer och portabel konst och

förekommer i grottor huvudsakligen från Yngre paleolitisk tid (ca.40 000 och 10 000 f. Kr).

Det finns över 150 kända grottor med konst idag och de flesta hittas inom Centralmassivet

och Pyrenéerna i södra Frankrike och även runt de Kantabriska bergen i norra Spanien. Det

har även påträffats konst utanför dessa regioner, men tänker fokusera mest på de som går att

finna i Centraleuropa.

Paleolitisk grottkonst

Karaktäristiska drag; Paleolitisk grottkonst har ofta blivit förklarad som ”djurkonst”

förmodligen på grund av att majoriteten av målningarna föreställer djur. De som framställs är

de större däggdjuren som framförallt bison, vildoxe, häst, stenbock, hjort, ren, jättehjort, mammut samt ullhårig noshörning. Det finns även målningar av rovdjur, såsom grottlejon och brunbjörn och även fiskar avbildades ibland, men mycket sällan fåglar

Människoframställningar var ofta grova och klumpiga jämfört med djurframställningarna,

men det fanns även dem som var väldigt fint gjorda. Inom paleolitisk konst fanns det även

icke-naturalistiska framställningar, som ofta benämns som tecken eller symboler. Djur,

människor eller tecken/symboler förekom antingen isolerade eller samlade tillsammans på ett

enda fält. Ofta förekom kombinationer av djur som osannolikt skulle ha påträffats tillsammans

i naturen; t.ex. framställs ofta bison och häst tillsammans trots att de levde helt åtskilda och i

olika hjordar.

Ett annat utmärkande drag för paleolitiska grottmålningar är hur bilderna är placerade. Ofta

kan man finna ett djur eller ett tecken målat ovanpå ett annat, antingen så att det täcker hela

den föregående bilden eller bara delvis. I flera fall har så många framställningar målats

ovanpå varandra, att det är svårt att urskilja de olika figurerna. Detta har bidragit till en av de

mest diskuterade frågorna om paleolitiskt grottkonst; om syftet var att framställa enstaka figurer eller om man ville framställa grupper och scener av djur. Man antog under en lång tid

att fält som innehöll fler än en bildframställning nödvändigtvis inte behövde höra ihop som en

helhet. Man tolkade det som så att de paleolitiska konstnärerna inte brydde sig om tidigare

arbeten och att varje bildframställning hade sin egen betydelse.

Eftersom målningar eller ristningar uteslutande hittas långt in grottorna där det är

mörkt och trångt, var det nödvändigt att ha med sig någon form av ljus för att kunna se. Det

fanns två tekniker för att skapa ljus; facklor eller oljelampor (djurfett användes som

olja/bränsle) Eld skapades genom att antingen göra hastiga rörelser med en pinne mot en bit

av trä för att skapa friktion. Eller genom att slå flinta mot en annan sten för att skapa en

gnista. Båda dessa metoder gav väldigt svagt ljus. Men människors ögon vänjer sig ganska

fort vid mörker och det svaga ljuset kastade förmodligen skuggor mot väggarna och gav dem

mer liv, vilket bidrog till mystiken.

Målning för de paleolitiska människorna innebar att applicera pigment på

grottväggarna. De flesta framställningarna är röda eller svarta. Den svarta färgen kommer

antingen från kol eller från ett mineral; mangan dioxid. Den röda färgen kom från ett annat

mineral kallad hematit, en järnoxid. För att applicera färgen användes en rad olika tekniker;

måla med fingrarna, måla med en bit av kol, ungefär som en penna eller med någon form av

borste. Torr eller flytande färg kunde appliceras genom att antingen spotta det direkt från

munnen, eller genom att blåsa genom ett rör. Det var så här omvända handavtryck skapades.

Man höll upp handen som en stencil och blåste färgen runt om.

 

Tolkningar och teorier

Det har funnits många frågor och diskussioner om varför målningar och ristningar i grottor

gjordes. Vilken betydelse de hade för de paleolitiska människorna, vilket syfte som låg bakom

och varför dem alltid målades långt inne i grottorna där det var mörkt och trångt.

 

Uppgift:

Hitta några svar på internet, skriv på papper och presentera för klassen

Uppgifter

  • Läs nnehåll!

  • Läs innehåll!

Matriser

Bl
Konsthistoria klass 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Material/teknik
Eleven har använt angivet material och föreskriven teknik
Eleven har provat olika material och tekniker och därigenom hittat nya vägar till resultat
Eleven har använt och utforskat angivet material och teknik och vågar pröva nya lösningar vilket ger arbetet en personlig prägel
Initiativ/ Självständighet
Eleven löser uppgiften både med handledning och på ett eget sätt
Eleven löser uppgiften självständigt och personligt, utan handledning
Eleven löser uppgiften självständigt och personligt, utan handledning. Eleven prövar och omprövar hur olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Beskrivning, texthäftet som helhet.
Eleven kan uttrycka och beskriva tidsperioden med en enkel text och enkelt bildspråk.
Eleven kan uttrycka och beskriva tidsperioden på ett utvecklat sätt med text och ett bearbetat bildspråk.
Eleven kan uttrycka och beskriva tidsperioden i text på ett välutvecklat sätt och använder ett personligt bildspråk , d.v.s man kan se att det är eleven som står bakom både idé, arbete och resulta