Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries, week 12-19

Skapad 2021-03-16 11:46 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
In this project you will learn about English speaking countries in general and work more thoroughly with one in particular.
Grundskola 6 Engelska
English is a global language, spoken by over 900 millions of first- and second language-users worldwide. You will learn about different countries, where English is one of the main languages. You will prepare an oral presentation, where you will present your English speaking countries infront of the class or a smal group.

Innehåll

Arbetstid och deadline

Vi arbetar med området v. 12 - ca. 19. Muntliga redovisningarna sker i helklass eller i små grupper, den muntliga gruppredovisningen ska vara ca. 2-4 minuter lång.

v.12- 15

Söka fakta om ditt land, dela anteckningar med mig via word eller ta kort på dina anteckningar och mejla mig senast den 16/4.

v.16

Skriva en jämförelse mellan ditt land och Sverige. 

Strukturera upp en presentation (inledning, huvuddel, jämförelse och avslut) med hjälp av ett manus med stödord. 

v.17-19 

Presentation 2-4 min.

Syfte

I arbetsområdet får eleverna utveckla förmågan att: 

 • formulera sig och kommunicera i tal
 • förstå och tolka innehåll i talad engelska

Arbetsformer

 • Se avsnitt av en serie om engelskspråkiga länder, utvalda avsnitt från "my secret land" från SLI. 
 • Söka information och läsa texter om ett valfritt engelskspråkigt land. 
 • Förbereda och hålla en presentation där du jämför två olika engelsktalande länder

https://webenglish.se/english-speaking-countries 

https://www.kids-world-travel-guide.com/

https://www.so-rummet.se/ 

 Uppgift 

1. Du ska undersöka ett engelsktalande land, ta hjälp ifrån nedanstående frågor.  

 • Var ligger landet? Geografiskt. 
 • Hur ser flaggan ut? 
 • Nationaldag? 
 • Hur stort är det? Area i kvadratmeter. 
 • Vad är det för klimat? Klimatzon
 • Djurlivet?
 • Hur styrs landet? Styrelseskick och politik?
 • Något om landets historia. Varför pratar man engelska här?
 • Hur låter den engelska som talas? Talar man fler språk?
 • Vad arbetar människor med i ert land?
 • Hur ser levnadsförhållandena och ekonomin ut?
 • Hur är det med skolor och undervisning i landet? Hur tror ni att elevernas skoldag kan se ut?
 • Något som gör er särskilt intresserade av detta land som ni vill dela med er av?

2. Förbered och skapa ett tal/ presentation om ditt land.

Presentationen ska innehålla:

a. en inledning där du presenterar dig själv och varför du valt detta land.

b. huvuddelen, här presenterar du alla fakta  

c. Jämförelse, likheter och skillnaden mellan ditt land och Sverige. Samt en avslutning

3. Visa eller dela fakta om ditt land du hitta med undervisande lärare. 

4. Skapa två frågor som klassen ska få svara på efter din redovisning.

5. skapa en Power Point, poster, manuskort eller skriv i ett Word dokument. 

 

 Viktiga begrepp, ordlista till din redovisning: 

 • befolkning-population
 • yta-area
 • officiellt språk-official language
 • valuta-currency
 • huvudstad-capital
 • religion-religion
 • kultur-culture
 • samhälle-society
 • republik-republic
 • monarki-monarchy
 • regeringsform-government
 • klimat-climate
 • tidzon-time zone
 • etniska grupper-ethnic groups
 • politik-politic 

Hemsidor 

 

I arbetso=Området bedöms på vilket sätt du: 

 • I muntlig framställning kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, vilket sker när du presenterar ditt arbete
 • I enkel form kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och då också hur du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Arbetet syftar till att förbättra förmågan att:

 • Söka fakta/information om valt land och granska källor på internet
 • Läsa text på engelska
 • Producera egen text/presentation av ett land på engelska
 • Använda strategier för att förstå ordens betydelse och texters innehåll
 • Samarbeta och stötta varandra till att använda och utveckla språket (interagera)
 • Använda språket genom muntlig redovisning i grupp
 • Använda strategier, som t.ex. omformuleringar, för att kunna få fram innehållet/budskapet.
 • Uttala orden tydligt med bra betoning (intonation)
 • Använda digitala hjälpmedel vid presentation (som tex. imovie eller power point)
 • Förstå vardagsliv och levnadssätt (sociokulturella perspektiv) i engelskspråkiga länder

 

 

             

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska, årskurs 6

E
C
A
TALA- formulera sig och kommunicera i tal
 • En  E 6
 • En  E 6
Eleven uttrycker sig begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan delta i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert och använder sig av ett varierat språk. Eleven deltar med visst flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig välformulerat, nyanserat och relativt sammanhängande. Eleven deltar med flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
TALA- kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används samt gör jämförelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: