👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8Mu Block 1: Speaking skills: weeks 6 -10.

Skapad 2021-03-16 12:36 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Engelska
During these weeks, focus will be upon speaking skills. You will be asked to speak about different topics and discuss in detail the topic together. Make sure that you speak fluently and clearly in English.

Innehåll

Group discussions about different topics.
 
You will be asked to speak about a topic and discuss it in a group. Please focus upon the details so that you are able to speak about it clearly and fluently.
 
Best of luck!
 

Sukhy

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Speaking

E
C
A
Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Enkelt och begripligt.
Tydligt och med visst flyt.
Tydligt och med flyt.
Innehåll
Fyllighet och variation -olika exempel och perspektiv
Enkelt och begripligt.
Relativt varierat och relativt tydligt.
Tydligt och relativt varierat.
Innehåll
Sammanhang och struktur
Relativt sammanhängande.
Relativt sammanhängande.
Sammanhängande.
Innehåll
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat.
I någon mån anpassat.
Med viss anpassning.
Språk och uttrycksförmåga
Kommunikativa strategier -för att utveckla och föra samtal vidare -för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklaringar och förtydliganden
Använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Kan göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Språk och uttrycksförmåga
Flyt och ledighet
Formulerar sig enkelt.
Formulerar sig med visst flyt.
Formulerar sig med flyt.
Språk och uttrycksförmåga
Omfång, variation, tydlighet och säkerhet -vokabulär, fraseologi och idiomatik -uttal och intonation -grammatiska strukturer
Enkelt och begripligt.
Relativt varierat, relativt tydligt och med visst flyt.
Tydligt, relativt varierat och med flyt.
Språk och uttrycksförmåga
Anpassning till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat.
Med viss anpassning.
Med viss anpassning.

En
English Speaking Skills

F
E
C
A
Ordförråd
Enkelt men förståeligt.
Ganska varierat.
Varierat, flera ord som låter avancerade.
Grammatik
Det går att förstå vad som sägs även om det finns en hel del fel.
Verbböjningarna går att förstå även om de inte är helt korrekta.
Verben används i stort sett korrekt, flera tempus används korrekt.
Flyt
Det finns ett visst flyt även om det märks att det fattas ord och uttryck.
Det flyter på bra även om det ibland blir pauser och talaren letar ord. Meningarna är långa och hänger ihop.
Väldigt bra flyt utan pauser och det låter säkert och ser säkert ut.
Uttal
Det går att förstå engelskan även om man får anstränga sig lite.
Det är lätt att förstå engelskan även om det blir lite inslag av andra språkmelodier.
Det är lätt att förstå engelskan och det låter engelskt både i melodin och uttalet.
Innehåll
Det är lite tunt med argument eller information.
Det är lätt att förstå argument eller information.
Ämnet som avhandlas är intressant och det kommer fram flera perspektiv och aspekter. Flera åsikter ventileras.
Risktagande
Det finns en vilja att uttrycka sig så att budskapet går fram.
Det finns en vilja att uttrycka sig med variation och säkerhet och det lyckas ibland.
Det finns en vilja att uttrycka sig med stor variation och med säkerhet och eleven prövar sig fram med framgång.