👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering - Bild åk 6

Skapad 2021-03-16 16:11 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola F – 6 Bild
Under terminen arbetar vi med ett större projekt om reklam i grupparbeten som ska presenteras. Vi arbetar med några kända verk i konsthistorien och gör parafraser. Under hela läsåret betraktar vi bilder, reflekterar, diskuterar, kritiserar och berättar med hjälp av bilder. Vi övar att reflektera över vår egen arbetsprocess samt analysera egna och andras bilder.

Innehåll

Under terminen arbetar vi med ett större projekt om reklam. Eleverna arbetar i grupp och skapar en affisch, förpackning, logotyp och slogan. Även bildspel, reklamfilm som radioreklam kan hinnas med i grupparbetet. Presentation av arbetet och eleven gör eget omdöme av arbetsprocess samt kvalité på resultat. Vi arbetar med några kända verk i konsthistorien och gör parafraser. 

Vi fortsätter med höstens arbetet kring symmetri - djuransikte. Vi kommer att betrakta bilder, reflektera, diskutera, kritisera och berätta med hjälp av bilder. Vi övar att reflektera över vår egen arbetsprocess, analysera egna och andras bilder.

 

Vi övar på att utveckla förmågan att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Ur det centrala innehållet:

 • Bildframställning
 • Redskap för bildframställning
 • Bildanalys

 

Undervisningens innehåll:

 • Reklam. Hur reklam är utformat och förmedlar budskap. Vi arbetar i grupp med reklam där vi marknadsför en egen produkt som vi presenterar.
 • Bildanalys av reklamannons eller film
 • Konsthistoria kring några konstnärer från olika tider och vilka budskap de förmedlar
 • Parafras av ett känt konstverk
 • Tredimensionellt skapande, som förpackning i reklamarbetet.
 • Öva ord och begrepp inom bildämnet 
 • Bildanalys av ett konstverk, att öva se på bilder och att reflektera och analysera en bild. 
 • Öva att reflektera över sin egen arbetsprocess och sitt lärande.

 

 

Bedömning

 • Bedömning av hur självständigt eleven arbetar med sina bilduppgifter och hur hen klarar att  använda olika tekniker, undersöker, utvecklar och löser problem.

 • Bedömning av elevens eget omdöme av sin arbetsprocess och kvaliteten i bildarbetet.

 • Bedömning hur eleven resonerar kring uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika sammanhang, tider och koppla till sina egna erfarenheter och företeelser i omvärlden.

 

 

Uppgifter

 • Reklamanalys

 • Reklamfabriken!

 • Reklamanalys

 • Reklamfabriken!