Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Europa åk 6

Skapad 2021-03-16 16:52 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Arbete med området Europa. Det kommer att pågå från v. 11-22.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Europa

Hur ska vi arbeta?

 • Föreläsningar om Europas delar
 • Titta på geografens testamente
 • Eget arbete med geografens testamente

Vad ska du lära dig?

 • Naturens processer som formar jordytan.
 • Natur- och kulturlandskap i Europa
 • Europas naturresurser
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartkunskap

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

naturlandskap, kulturlandskap, naturresurs, världsdel, jordytan, kontinentalplattor, vittring, erosion, vulkan, klimat, lågland, högland, urskog, näringsliv, tätbefolkat, tundra, taigan, stäpp, 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Namngeografitest

Geografiprov

Arbetsuppgift geografens testamente

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Europa åk 6

E
C
A
Kunskaper i geografi
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan förklara skillnaden på ett enkelt sätt och ge exempel på platser med naturlandskap och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan förklara skillnaden på ett utvecklat sätt och ge exempel på platser med naturlandskap och kulturlandskap.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan förklara skillnaden på ett välutvecklat sätt och ge exempel på platser med naturlandskap och kulturlandskap.
Endogena och exogena processer
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Naturtyper
Du känner till några naturtyper i Europa och kan förklara var några av dem finns.
Du känner till flera naturtyper i Europa och kan förklara var flera av dem finns.
Du känner till många naturtyper i Europa och kan förklara var dem finns.
Naturresurser
Du känner till några naturresurser i Europa och kan förklara var några av dem finns och vad de används till.
Du känner till flera naturresurser i Europa och kan förklara var flera av dem finns och vad de används till.
Du känner många naturresurser i Europa och kan förklara var de finns och vad de används till.
Europas befolkning
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartkunskap
Du kan använda kartor ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika kartor kan användas.
Du kan använda kartor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika kartor kan användas.
Du kan använda kartor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika kartor kan användas.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: