👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige åk 4, veckorna 34-39, 45-47 och 6-14

Skapad 2021-03-16 18:22 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi och landskap. Vi ska ära oss om Sveriges uppdelning i landskap och hur Sveriges natur ser ut på olika platser i landet genom att beskriva olika naturtyper. Vi kommer att lära oss att använda karta och känna igen några vanliga karttecken.

Innehåll

Lektionsinnehåll:

 • Vi kommer att använda oss av läroboken Upptäck Sverige och dess arbetsbok. 
 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper) som stad, glesbygd, fjäll, kust, odlad mark, skog, sjö och älv.
 • Var bor de flesta människorna och varför just där?
 • Sveriges namngeografi, dvs landskap, berg, städer och sjöar.
 • Kartors uppbyggnad med färger, symboler, väderstreck samt slå i en kartbok.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar
 • Viktiga geografiska ord och begrepp
 • Vi kommer att läsa, diskutera och ta reda på svar på de frågor vi har.

 

 • Vi kommer att titta på passande lärfilmer på SLI.se och från Inläsningstjänst (Begreppa).
 • Vi tittar på serien Geografens testamente Sverige och arbetar medplatser, begrepp och kunskaper från serien i undervisningen. 
 • Vi kommer befästa våra kunskaper genom Kahoot, Elevspel.se och övningar i Smart Notebook. 
 • Du kommer också träna på dina namnkunskaper på Seterra Online och Webbmagistern.se

 

Bedömningsunderlag:

 • Din input under lektionstid.
 • Din muntlig aktivitet i de uppgifter vi fokuserar på.
 • Ditt skriftliga resultat i de uppgifter vi jobbar med.
 • Vilken typ av frågor du ställer.
 • Prov muntligt eller skriftligt. Bestäms senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6